Bratislava 27. apríla 2018 (HSP/Foto:  TASR- František Iván)
 
Do roku 2035 sa očakáva nárast pôrodnosti i strednej dĺžky života. Agentúry SITA ale upozorňuje na vyjadrenie demografa Branislava Blehu k aktuálnej situácii. Ani v jednom meste totiž nedosahuje pôrodnosť dve deti na jednu ženu, čo sa považuje za tzv. “záchovnú” hodnotu

Ilustračné foto

V publikácii “Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska” od Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného demografického centra sa skúmali mestá s vyšším počtom obyvateľov: Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Martin, Poprad a Prievidza.
Sú v nej predostrené odpovede na otázky, prečo a ako sa mestá rýchlo menia a ako budú vyzerať v budúcnosti o 25 až 30 rokov, dotýka sa aj imigračných a emigračných predpokladov a ako je  možné demografický vývoj ovplyvniť.
Jedným z faktov je, že v súčasnosti iba v Bratislave je plodnosť vyššia ako na celom Slovensku. V iných mestách sa udržiava v zásade na rovnakej úrovni alebo je dokonca až nižšia ako celoslovenská hodnota.
Stáva sa to aj preto, že vek rodičov od roku 1989 prudko vzrástol a je vo viac ako v polovici prípadov vo všetkých mestách vyšší ako 30 rokov a len v pätine prípadov sú rodičia mladší ako 25 rokov.
Demografi síce predpokladajú nárast pôrodnosti, ale úroveň nedosiahne tzv. “záchovnú” hodnotu dvoch detí na jednu ženu, ale priemerne okolo 1,6 až 1,8 dieťaťa. Počet narodených detí bude klesať, pretože žien vo veku 15 až 49 rokov bude menej. Vedúci Výskumného demografického centra Branislav Šprocha vraví, že celoslovenským trendom býva “čoraz viac detí narodených nezosobášeným rodičom”, v čom sú na čele Martin a Prievidza.
Čo sa týka manželských zväzkov, ich počet prudko klesá v najväčších mestách a v nich sa berú skôr staršie páry ako v menších mestách. Je ale prekvapujúce, že kým pred 20 alebo aj 10 rokmi sa manželské páry vo veľkých mestách rozvádzali viac, v súčasnosti je už táto hodnota podobná ako v ostatných mestách.
Poteší fakt, že obyvatelia najväčších miest žijú výrazne dlhšie ako pred 25 rokmi. Žijú dlhšie, ako je slovenský priemer, pretože sa znížila úmrtnosť vo veku 60 až 79 rokov.
Prevažuje však prirodzený úbytok kvôli tomu, že sa rodí menej detí, čím pôrodnosť nemôže prevýšiť úmrtnosť. Takže počet obyvateľov v mestách sa okrem Bratislavy bude znižovať, ale zvýši sa počet seniorov nad 65 rokov o o jednu pätinu (v Prievidzi dokonca až o dve tretiny) a priemerný vek do roku 2035 narastie o tri až šesť rokov.
 
Príspevok Demografia varuje: Aktuálna slovenská pôrodnosť nestačí ani na zachovanie počtu populácie zobrazený najskôr Hlavné správy.