Nitra 19. októbra 2018 (HSP/Foto:Slavica)
 
Slovenská republika je domovom Slovákov a Sloveniek, ktorí viedli boj o svoju nezávislosť viac ako tisícročie. Každý normálny a zdravo uvažujúci človek sa chce vo svojom dome cítiť dobre a bezpečne, chce ho mať zariadený podľa svojich predstáv a samozrejme chce, aby v ňom platili jeho pravidlá. Slováci a Slovenky je Slovenská republika v súčasnosti pre Vás takýmto domovom?

Ilustračné foto

Antislavizmus je nenávisť namierená proti Slovanom a prejavuje sa vo svete už niekoľko storočí. Počas tejto doby mal antislavizmus aj fyzické prejavy formou genocídy a vyvraždenia milionov Slovanov. Nepriateľstvo a predpojatosť voči Slovanom ako rase pretrváva aj v 21. storočí. Najzúrivejšiu nenávisť môžeme pozorovať hlavne k Východným Slovanom.

Ilustračné foto

Niektorí jednotlivci otvorene a beztrestne hovoria o redukcii počtu obyvateľov u Východných Slovanov a o zabratí ich územia. U Južných Slovanov je to hlavne nenávisť voči Srbom, ktorá prešla na sklonku 20. storočia aj k otvorenej fyzickej likvidácii príslušníkov tohto ťažko skúšaného národa.

Ilustračné foto

V súčasnosti sa antislavizmus prejavuje hlavne v hovorenom, písanom a vo vizuálnom prejave, používa zlomyselné stereotypy o Slovanoch a pripisuje im negatívne charakterové črty. Toto konanie sa šikovne maskuje tzv. slobodou slova, prejavu, bojom za práva menšín a ľudskými právami. V nedávnej dobe sme boli aj na Slovensku svedkami toho, ako v neslovenských mediach boli cielene zosmiešňované významné osobnosti slovenského národa.

Ilustračné foto

Tento útok proti Slovanom sa vedie na všetkých úrovniach. Je to predovšetkým útok na náš jazyk, kultúru, literatúru, dejiny, inštitúcie a vieru, teda na všetko to, čo robí národ národom. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že sa spochybňuje právo mať vlastnú domovinu pre seba.

Ilustračné foto

Typickými príkladmi antislavizmu sú:
-ospravedlňovanie a popieranie genocídy Slovanov,
-vytváranie stereotypov o Slovanoch,
-odopieranie práva na sebaurčenie a nezávislosť Slovanov,
-rozoštvávanie Slovanov medzi sebov na základe falošných dejinných udalostí
-uplatňovanie dvojitých štandardov voči Slovanom,
-obviňovanie Slovanov zo zodpovednosti za vymyslené skutky alebo za skutky spáchané neslovanmi,
-rozširovanie lží o nehistorickosti Slovanov a slovanských národov,
-šírenie klamstva o tom, že Slovania si nedokážu vládnuť sami a potrebujú na to cudzincov,
-démonizovanie Rusov a Srbov
-údajná lenivosť Slovanov
-zakazovanie požívania symboliky, ktorá je súčasťou našej pôvodnej kultúry
-zosmiešňovanie našich tradícií a zvykov, vrátane rodiny, ako tradičnej formy života Slovanov,
-obviňovanie stúpencov slovanskej vzájomnosti s panslavizmu a ich kriminalizovanie, …
V tomto zozname by sa dalo pokračovať ďalej, no hlavným cieľom tohto článku bolo upozorniť verejnosť na to, že tak ako voči iným národom aj voči Slovanom boli a sú páchané krivdy. A tak ako iné národy aj my Slovania sa máme právo brániť a žiadať nápravu.
Na tohtoročnej Slovanskej Prahe 2018 slovenská delegácia navrhla, aby bol 22. jún Pamätným dňom genocídy Slovanov. Je to len prvý malý krôčik k náprave.
 
Slávme slávne slávu slávnych Slávov !
 
Miloš Zverina
 
Príspevok Definícia Antislavizmu. Slovensko je prirodzenou súčasťou sveta Slovanov zobrazený najskôr Hlavné správy.