Sídlo EMA je v Londýne. Ide o vplyvný decentralizovaný orgán EÚ, ktorého hlavným poslaním je prispievať k ochrane a podpore zdravia verejnosti a zvierat pomocou hodnotenia a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie. EMA ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle.

Spravodajský server DutchNews.nl dnes pripomenul, že EMA bude musieť zrušiť svoju londýnsku centrálu po odchode Británie z EÚ a že holandská vláda sa vážne zapája do súboja s ostatnými krajinami EÚ, aby agentúra bola presídlená do Holandska. Ministerka zdravotníctva Edith Schippersová a minister zahraničných vecí Bert Koenders pred poslancami parlamentu uviedli, že presídlenie tejto agentúry do Holandska by významným spôsobom prispelo k rozvoju zdravotníckeho sektora. EMA v súčasnosti zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.

Holandsko má podľa oboch ministrov dobré predpoklady na presídlenie agentúry EMA. S ohľadom na medzinárodný personál agentúry ponúka dobré medzinárodné spoje, vysokú kvalitu bývania a vzdelávania pre deti a všeobecne dostupnú znalosť angličtiny. Ako však zdôraznil DutchNews.nl, konkurencia pre získanie tejto agentúry je vysoká. Zatiaľ o presídlenie EMA prejavili záujem Dánsko, Írsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.