Bratislava 23. októbra 2019 (PR článok/Foto:Torden)

Urobiť krátky opis z dvojdielnej, takmer 550 stranovej knihy údajov a faktov o čom bola Mníchovská dohoda z roku 1938 je prakticky nemožné. Preto Vám predkladáme niekoľko úryvkov s citáciami:

„Dajte mi štyri roky, a budem pripravený k vojne“, tieto slová predniesol Hitler, keď ho vyzdvihli k moci. Ale prešli už takmer štyri roky, a hnedý šakal prijíma nový program ekonomickej prípravy k vojne, rozrátaný taktiež na štyri roky. Prirodzene vyvstala otázka, čo v skutočnosti zamýšľa Hitler a hlavne, kedy už bude tento hnedý šakal konečne pripravený k útoku na ZSSR?! Západ si nemohol nevšimnúť, že Hitler zaostáva, zatiaľ čo Sovietsky zväz vo všetkých parametroch napredoval.

***

V Moskve samozrejme veľmi pozorne sledovali priebeh návštev ex-kráľa Eduard VIII. a lorda Halifaxa (ministra zahraničných veci Veľkej Británie) v Berlíne. Prekvapivo ústretový postoj voči Moskve v tomto smere zaujal Winston Churchill, ktorý sovietskemu veľvyslancovi počas recepcie v Buckinghamskom paláci dňa 16. novembra 1937 (tri dni pred cestou lorda Halifaxa do Berlína) priamo prezradil, že hlavnou témou týchto návštev je zrada Československa a rozviazanie rúk Hitlerovi na Východe!!!

***

Pri odlete z Mníchova po podpise hanebnej dohody, ktorá nevídaným spôsobom zdiskreditovala už aj tak nechutne špinavú históriu britskej diplomacie, ministerský predseda Veľkej Británie Neville Chamberlain pred nástupom do lietadla priamo vyzval Hitlera k útoku na ZSSR: „K útoku na ZSSR máte dostatok lietadiel, navyše sa už nemusíte báť hrozby, že by boli sovietske lietadlá rozmiestnené na československých letiskách“. Ešte v ten istý deň sa o tomto výroku Nevilla Chamberlaina dozvedel aj Stalin.

***

V tom čase podiel Československa na svetovom trhu so zbraňami a muníciou predstavoval 40%!  Desať kľúčových zbrojných fabrík v tomto malom stredoeurópskom štáte mesačne produkovalo 1600 stacionárnych a 3000 ručných guľometov, 130 tisíc pušiek, 7 tisíc granátometov, 200 kanónov a tiež tanky a bojové lietadlá.

Hneď po okupácii Československa Hitler pred svojimi prívržencami vyhlásil: „Chcem, aby ste si uvedomili takmer astronomické rozmery tohto medzinárodného arzenálu, ktorý sa nám naskytol v strednej Európe. Od okupácie sme získali 1582 lietadiel (na porovnanie: k 1. októbru 1938 mala Luftwaffe celkovo 2200 lietadiel, takže vďaka Československu sa kapacity vojenských vzdušných síl Nemecka zvýšili o 72%!17A. M.), 581 protitankových striel, 2175 kanónov všetkých kalibrov, 735 mínometov, 486 ťažkých tankov (tu sa Hitler zrejme trochu zmýlil, pretože Československo nemalo ťažké tanky, avšak už samotný počet tejto techniky indikuje, že tankové vojská Nemecka zvýšili svoje stavy o 67,5%, keďže k 1. októbru 1938 Panzerwaffe mala dohromady iba 720 tankov. – A. M.), 42 876 guľometov, 114 tisíc pištolí, 1,02 milióna pušiek, 3 milióny granátov, miliardy strelných nábojov“.18 Vďaka takejto politike „zmierenia“ s Hitlerom sa Wehrmacht posilnil o takmer 50 nových dobre vyzbrojených a vybavených divízií! Navyše, Hitler nezískal iba výzbroj a vybavenie pre takmer 50 divízií, ale aj československé zlaté rezervy („dobré“ Anglicko odovzdalo), ako aj unikátny čo do efektívnosti a kapacity vojensko-priemyselný komplex (VPK), vrátane kompletnej vojenskej infraštruktúry Československa.

***

Démonizácia sovietsko-nemeckej dohody o neútočení z 23. augusta 1939  má za cieľ prekryť najväčší zločin Veľkej Británie a celého Západu v 20. storočí – Mníchovskú dohodu s Hitlerom.  Predovšetkým však spôsob, akým sa Veľkej Británii podarilo zorganizovať túto hanebnú a podlú špinavosť. Túto dohodu pritom Veľkej Británii odobrili Spojené štáty americké!

***

Viac sa dočítate v knihe Arsena B. Martirosjana RUSKA KULTÚRA verzus ANGLOSASKÁ AGRESIA, ktorú si môžete zakúpiť na torden.sk

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj