Čo spôsobila agresia voči Sýrii?

Bratislava, 23. novembra 2017 (HSP/ria.ru/Foto:TASR/Thiqa News via AP)

Počas konfliktu zahynulo 470 tisíc ľudí a 117 tisíc je nezvestných. Celková materiálna škoda sa odhaduje na 84,6 miliardy USD. Zničených bolo 27 438 budov, z ktorých bolo ukradnutých 32 809 jednotiek súkromných i štátnych zariadení.
Ilustračné foto

Za šesť a pol roka vojny sa počet obyvateľstva Sýrie znížil o 15 % (z 21,02 miliónov v roku 2010 na 18,43 milióna v roku 2016). Vo vnútri Sýrie sa presídlilo 7,6 milióna obyvateľov, do cudziny ich ušlo okolo 5 miliónov (2,9 milióna do Turecka, 2 milióny do Libanonu a 0,655 milióna do Jordánska).
HDP na jedného obyvateľa v roku 2010 činil 2918 USD, v roku 2016 1302 USD. Celkový HDP Sýrie v roku 2010 činil 60,2 mld. USD a v roku 2016 24 mld. USD. Priemerný rast HDP v rokoch 2005-2010 činil 19,04 % a za roky 2011 – 2016 bol pokles o 17,52 %.
V roku 2010 mala Sýria 8,6 % nezamestnanosť a v roku 2016 – 60 % nezamestnanosť. V roku 2010 štát vyvážal tovar a služby za 11,4 mld. USD, v roku 2016 za 1,2 mld. USD.  V roku 2010 Sýria dovážala tovar a služby za 17,7 mld. USD a v roku 2016 za 4,2 mld. USD.
V roku 2010 Sýria každoročne ťažila 141 miliónov barelov ropy a 21 miliónov m2 plynu a v roku 2016 11,6 milióna barelov ropy a 8,7 miliónov m2 plynu.
V roku 2010 mala Sýria 3486 nemocníc s 33 000 kvalifikovanými lekármi oproti 3049 nemocniciam a 26 000 lekárom v roku 2016.
V roku 2010 na území Sýrie fungovalo 22 500 škôl s 5 miliónmi žiakov oproti 17 500 školám a 3,2 miliónmi žiakov v roku 2016. Kvôli nútenému opusteniu domova nechodí do škôl 1,8 milióna detí. Materiálne škody na školstve dosiahli za roky konfliktu 326 miliónov USD. Štát opustilo 10 % učiteľov vyšších školských zariadení.
Vladimír  Mikunda

ZDROJ >>

Komentujte :)