Slovensko 18. februára 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

O necelý mesiac uplynie 78 rokov od vzniku prvej Slovenskej republiky. Matica slovenská vstupuje krátkym videom do diskusie práve o prvom Slovenskom štáte. Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol? Beneš už sedel v teplučkom Londýne, Tiso by ostal bánovským farárom, Husák by zrejme ušiel do Moskvy. A čo národ, naši starí otcovia a staré mamy? A aký by bol osud Židov? Toto je len niekoľko z mála otázok, na ktoré sa pýta dokument s názvom “Bez 14. marca”

Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol? Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol?

Smutný osud slovenských Židov je škvrnou na šesťročnej histórii Slovenského štátu, avšak Matica slovenská chce hovoriť o slovenských dejinách a hľadať pravdu. „Zámerom Matice slovenskej je hovoriť o všetkom a všetkých zo slovenských dejín, hľadať pravdu, akákoľvek je a ponúkať ju slovenskej verejnosti v záujme dôstojnej prítomnosti. Nijakú udalosť zo slovenských dejín nemožno jednoducho vymazať, ani apriori zatracovať. Dejiny nezmeníme, na základe ich poznania by sme sa však mali meniť my: pokračovať v tom, čo je hodné pokračovania a vystríhať sa toho, čoho sa vystríhať treba,“ vysvetlil v súvislosti s publikovaním videa predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Dodal tiež, že nie všetci historici majú záujem o prebádanie práve obdobia prvej Slovenskej republiky. „Historický ústav i Historický odbor Matice slovenskej sa sústavne venujú aj slovenským dejinám 1939-1945, ale občas sa stretávajú s nezáujmom historikov mimo Matice slovenskej.“

Krátke videodokumenty našich dejín

Predseda Matice slovenskej zároveň ozrejmil aj financovanie krátkych videofilmov.“Videofilmy vo formáte “najviac 5 minút” sú nízkonákladové, každý stojí len niekoľko desiatok eur. Niektoré hradia sponzori, niektoré z matičných zdrojov.“

Videofilmy pripravuje skupinka nadšencov Memorialis/Prepamäť, mená niektorých z nich sa objavujú v titulkoch.

Matica slovenská sa pri tvorbe vidofilmov zaobára aj videodokumentmi, ktoré sa týkajú najrozličnejších a pre slovenských občanov mnohokrát neznámych udalostí. „Popri reportážnych videách o matičných aktivitách, pripravujú sa aj videodokumenty dotýkajúce sa najrozličnejších zabúdaných či neznámych udalostí a osobností slovenských dejín, napr. Slovenské učené tovarišstvo, Peniaze amerických Slovákov, Neznáma pomoc Ruska slovenskému národu, Ďurko Langsfeld, Alexander Alagovič, Jozef Kozáček, druhý predseda Matice, atď.,“ vysvetlil predseda Matice slovenskej Tkáč.

Krátky videofilm Matice slovenskej s názvom “Bez 14. marca”