Čistý prírastok malých a stredných podnikov dlhodobo klesá

Bratislava 21. januára (TASR/HSP/Foto:insightintodiversity.com)

Počet vzniknutých malých a stredných podnikov (MSP) prevyšoval v roku 2016 počet zaniknutých. Napriek tomu rástlo množstvo zaniknutých MSP rýchlejším tempom, čo sa nepriaznivo prejavilo v absolútnej výške čistého prírastku MSP. Najväčšími problémami týchto podnikov sú na základe analýzy Slovak Business Agency (SBA), ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, platobná disciplína a rentabilita.
ilustračná foto

Na Slovensku bolo v roku 2016 podľa analýzy celkovo 557.758 aktívnych podnikateľských subjektov, z ktorých až 557.122 bolo z kategórie MSP. To predstavuje 99,9-% podiel na celkovom počte. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet MSP o 4,9 %. “Vývoj počtu MSP mal za posledných desať rokov rastúci trend. V porovnaní s rokom 2007 vzrástol počet MSP v roku 2016 o 11,3 % (o 56.565 subjektov),” konštatuje sa v analýze.
Napriek tomu dochádza dlhodobo k znižovaniu rozdielu medzi počtom vznikov a zánikov MSP. Kým počet vzniknutých podnikov zaznamenáva za posledných desať rokov klesajúci trend, počet zánikov dlhodobo rastie rýchlejším tempom a čistý prírastok MSP tak dosahuje klesajúci trend. V porovnaní s rokom 2007 klesol rozdiel medzi počtom vzniknutých a zaniknutých MSP viac ako päťnásobne.
Najväčšie zastúpenie spomedzi vzniknutých MSP mali v roku 2016 mikropodniky, ktoré tvorili 97,1 % všetkých subjektov, malé podniky predstavovali 2,3 % a stredné podniky 0,5 %. Z hľadiska právnej formy v roku 2016 predstavovali najvyšší počet zo všetkých MSP živnostníci (57,97 %), nasledovali podniky (37,72 %), slobodné povolania (3,33 %) a samostatne hospodáriaci roľníci (0,98 %).
Fyzické osoby (FO) – podnikatelia tvorili v roku 2016 z celkového počtu aktívnych MSP takmer dve tretiny (62,3 %) a zvyšok, teda 37,7 %, predstavovali právnické osoby (PO). Vývoj FO – podnikateľov zaznamenáva dlhodobo klesajúci trend, na druhej strane počet PO každoročne stúpa, s výnimkou roku 2015.
Výrazná zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu nastala v roku 2016 v odvetví obchodu, v ktorom vzrástol počet nových registrácií o 49,31 %. Najviac nových MSP vzniklo v roku 2016 v obchodných službách (14.520), stavebníctve (11.954), obchode (10.380) a priemysle (7523 nových subjektov). Z hľadiska regiónov rástol počet MSP vo všetkých krajoch, najviac ich však bolo zaregistrovaných v Bratislavskom kraji. Druhým v poradí bol Prešovský a nasledoval Žilinský kraj.
Na základe analýzy finančných ukazovateľov je podľa SBA najväčším problémom MSP platobná disciplína a rentabilita. V posledných rokoch fungovania dosahovali tieto podniky najhoršie výsledky v ukazovateli doby splatnosti záväzkov a vo všetkých ukazovateľoch rentability. “V dôsledku nízkej hodnoty tržieb podniky neboli schopné generovať zisk, a tým uhrádzať rastúci počet záväzkov,” uvádza sa v analýze s tým, že ako následok toho vzrástla ich zadlženosť a boli nútené podnikateľskú činnosť ukončiť.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)