Bratislava 9. mája 2018 (HSP/Foto: TASR – Jakub Kotian)
 
Financovanie registrovaných cirkví na Slovensku zo štátneho rozpočtu sa pravdepodobne zmení. Súčasná ministerka kultúry Ľubica Laššáková totiž pokračuje v snahe bývalého ministra Mareka Maďariča, pod ktorého vedením sa pripravoval návrh zákona o úprave pravidiel prerozdeľovania peňazí.

Na snímke zľava ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda vlády SR Peter Pellegrini, sprava zľava bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, biskup László Fazekas a bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Peter Rusnák

Návrh zmeny financovania cirkví zo štátneho rozpočtu je opäť na stole. Na konci apríla sa stretla nová ministerka Laššáková s premiérom Petrom Pellegrinim a so zástupcami cirkví. Arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský po stretnutí uviedol, že štát momentálne neuvažuje nad tým, že by na cirkví nedával peniaze.
V súčasnosti je výška dotácií pre cirkví ovplyvnená počtom duchovných. Hovorkyňa ministerstva kultúry Janka Burdová pre portál Pravda.sk vysvetlila, že navrhovaná zmena zohľadňuje aj počet veriacich. „Model príspevku cirkvám je založený na modifikácii súčasného systému dotácií priamo zo štátneho rozpočtu. Predpokladá výpočet celkovej sumy príspevku štátu, ktorý je výsledkom sčítania úrovne doterajšej dotácie pre cirkvi a každoročného nárastu dotácie zohľadňujúcej rast inflácie a rast nominálneho HDP,“ objasnila Burdová. Záverečná podoba zákona má byť teda výsledkom dohody zúčastnených strán.
K zákonu sa pre menovaný portál vyjadril aj hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Upresnil, že všetky cirkvi a náboženské spoločnosti sa dohodli na spoločnom návrhu nového zákona o financovaní. „Jeho znenie vychádza zo záverov expertnej komisie ministerstva kultúry a uprednostňuje modifikáciu súčasného modelu. Ministerstvo kultúry je s ním oboznámené a očakávame, že pani ministerka v primeranom čase zaujme stanovisko,“ dodal.
Cirkvi by podľa jeho slov privítali, keby bol nový zákon prijatý ešte v tomto volebnom období.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik uviedol, že cirkvi a náboženské spoločnosti vyšli s touto iniciatívou už minulý rok, oficiálne stanovisko vlády nateraz nepoznajú.
Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas upresnil, že nový model financovania by mal obsahovať príspevok na platy duchovných, prevádzku ústredí, ale tiež na opravu štátom chránených kultúrnych pamiatok vo vlastníctve cirkví, ako aj na prevádzku inštitúcií, ktoré spravujú významné muzeálne, knižné a archívne fondy vo vlastníctve cirkví.
Príspevok na platy by mal byť podľa neho viazaný na priemernú mzdu v národnom hospodárstve a priemerný počet obyvateľov hlásiacich sa k danej cirkvi v ostatných dvoch sčítaniach obyvateľstva. Fazekas tiež hovorí aj pozitívnej diskriminácií menších cirkví – pri určení výšky príspevku na platy duchovných by sa mala zohľadniť veľkosť danej cirkvi.
 
Príspevok Cirkvi čakajú zmeny vo financovaní zobrazený najskôr Hlavné správy.