Košice, 18. mája (HSP/TS KE/Foto:CZŠ s MŠ sv. Gorazda)
 
Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha za účasti riaditeľa Školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča, duchovného správcu školy otca Mareka Horňáka a miestneho farára otca Martina Mikulu.

Záber z odpustovej slávnosti

Vladyka Milan v kázni priblížil vlastnosti sv. Gorazda, zvlášť jeho usilovnosť a túžbu po vzdelávaní. Vyzval žiakov, aby si vzali z tohto svätca príklad a boli hladní po nových poznatkoch. Svätú liturgiu spevom obohatil školský spevácky zbor Cherubíni, ktorý vedie vychovávateľka Kamila Rudíková. Na konci sa riaditeľka školy Mária Kokoruďová vladykovi poďakovala a odovzdala mu dar.

Záber z programu
Záber z programu

Program pokračoval v školskej telocvični, kde sa odohrávali futbalové zápasy tímov zložených z vybraných žiakov z jednotlivých tried a tímu učiteľov. Ten posilnili aj vladyka Milan a otec Peter.

Záber z programu
Záber z programu

TS KE informoval Marek Horňák
 
Príspevok Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna zobrazený najskôr Hlavné správy.