Cífer 11. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Všetci milovníci krásnej hudby sú pozvaní na záverečný koncert XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. mája 2018 o 18:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi. V krátkom programe sa predstaví trnavský zbor Vox Aurumque a následne privítajú Vocal Art Ensemble z mesta Davis (Kalifornia, USA). Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Pozvánka na koncert

Vokálny ensemble Vox Aurumque, pôsobiaci v Trnave sa od svojho vzniku (2010) zameriava na interpretáciu historickej vokálnej hudobnej tvorby. Zakladateľkou a umeleckou šéfkou ansámblu je Hana Von Schlosser, absolvent Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, doktor umenia, špecialista v oblasti umeleckej interpretácie historickej duchovnej hudby Horného Uhorska, pedagogicky pôsobí na Katedre hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Ensemble koncertne uviedol diela Monteverdiho, Tallisa, de Werta, Gabrieliho, a i., zrealizoval slovenskú premiéru Mass for Five Voices anglického autora neskorej renesancie Williama Byrda. Po skúsenostiach s interpretáciou diel vrcholných majstrov európskej renesancie sa ujíma priekopníckej úlohy prezentovať hudbu 16.-17. stor. z územia dnešného Slovenska. Po úspešnej premiére duchovných piesní trnavského rodáka Jána Silvána (1493-1573), v rekonštrukcii prof. Egona Kráka, v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša (18.3.2012) sa Vox Aurumque profiluje ďalej ako interpret duchovnej hudobnej tvorby protestantských autorov 17. stor. zo Spiša a Šariša: T. Goslera, G. Wirsingera, J. Schimracka, Z. Zarewuckeho, M. Rotha, S. Marckfelnera, a i., s cieľom zachraňovať a oživovať kultúrne a duchovné dedičstvo. Naštudovaná tvorba týchto autorov bola premiérovo uvedená 6.10.2013 v Trnave. Odznela vo viacerých mestách Slovenska, v rámci projektu MUSICA SCEPUSII – THESAURUS NOSTER. Súčasťou projektu bola nahrávka CD, digitalizácia hudobných prameňov a transkripcia dosiaľ nepublikovaných diel. Vox Aurumque uviedol už druhý projekt prezentácie duchovnej protestantskej hudby 17. stor. zo Spiša, v podobe autorského výberu z diela Johanna Schimracka, pod názvom JOHANNES SCHIMRACK ORGANISTA WARALII (premiéra v Trnave 3.5.2015). V rámci projektu boli zrealizované koncertné i liturgické uvedenia diel tohto autora, ako i transkripcia dosiaľ nepublikovaných skladieb a nahrávka CD.
V príprave je ďalší projekt, MUSICA CREMNICIENSIS, v ktorom Vox Aurumque predstaví hudbu autorov 17. stor., ktorých život i hudobné pôsobenie sa viaže k mestu Kremnica: Andreasa Stirbitza, Johanna Kussera a Nicolausa Mauritia Pollentaria. Diela týchto autorov zaznejú vo svetovej premiére 15.9.2018 v Hradnom kostole v Kremnici. Predpremiéra bude uvedená 2.9.2018 v rámci Jesenného cyklu koncertov v Cíferi.
Vocal Art Ensemble pôsobí v americkom meste Davis v Kalifornii. Ansámbel je zložený zo skúsených hudobníkov, ktorí sa rozhodli vyjadrovať hudobný umelecký výraz najrôznejšími nuansami ľudského hlasu. Ansámbel bol založený vo februári 2008, s myšlienkou spájať hudobné umenie, nadšenie a družnosť, s cieľom tvoriť, rásť, obohacovať ľudské prežívanie. Ansámbel od svojho vzniku vedie Tracia Barbieri. Zámerom Vocal Art Ensemble je pripravovať a prezentovať výnimočné koncerty, ktoré majú osloviť nielen odborné, ale i laické publikum. Vo svojich tematicky koncipovaných vystúpeniach veľmi invenčne využíva ansámbel nielen hudobné, ale aj mimohudobné prostriedky, vizuálne prvky a rozprávanie, aby tak umocnil čaro renesančných madrigalov, zvýraznil zvukovú farebnosť súčasných kompozícií, či vdýchol závan exotiky v skladbách iných kultúr.
Vocal Art Ensemble je národne uznávaný za svoju prácu a prínos v oblasti vokálnej ansámblovej interpretácie. V r. 2012 získal Americkú cenu za tvorivú dramaturgiu s využitím hudobných nástrojov a tanca v prednese viachlasnej vokálnej tvorby.
Vocal Art Ensemble koncertoval v Írsku (2010), v Anglicku a Škótsku (2014), v Pennsylvanii, New Yorku, v Toronte (2016). Ansámbel vystupoval na koncertoch úvodného ročníka festivalu SacSings! V Sacramente (2014), následne aj v rámci jeho ďalších ročníkov.
Ansámbel pravidelne koncertuje i doma, v mestách Davis, Woodland, Sacramento, Dixon a Vacaville. Organizuje koncerty vo vlastnej réžii, ale často je pozývaný vystupovať pri rôznych spoločenských príležitostiach, či súkromných večierkoch.
Ansámbel vydal množstvo zvukových aj vizuálnych nosičov, s hudobnou tvorbou od renesancie po súčasnosť, prierez autorskej tvorby domácich i svetových autorov, vážnej hudby i folklóru a etno hudby róznych kultúr.
V živote Vocal Art Ensemble je rok 2018 výnimočný, nesie sa v duchu osláv 10. výročia založenia ansámblu. Pri tejto príležitosti poriada ansámbel množstvo koncertov doma v Kalifornii, ale i v zahraničí. Ansámbel sa vydáva na koncertné turné s názvom „Down the Danube“ – teda „Dolu Dunajom“ – s koncertnými vystúpeniami v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku. (Poznámka: Do koncepcie spomínaného turné patrí aj koncert v rámci Cíferskej hudobnej jari.)
TK KBS informoval Dušan Caja
 

Príspevok Cíferskú hudobnú jar ukončia koncertom s hosťom zo Spojených štátov zobrazený najskôr Hlavné správy.