Bratislava 12. júna 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Michal Repka)

Aj tento rok sa uskutočnila Noc kostolov. Chrámy, kostoly a modlitebne sa mimoriadne otvorili pre verejnosť v piatok 9. júna 2017. Akcia, ktorá u nás nemá svojho garanta, sa konala po siedmykrát.
Noc kostolov v Komjaticiach

Noc kostolov 2017 v Zoborskom kláštore v Nitre
Pri príležitosti Noci kostolov sa 9. júna 2017 v Nitre uskutočnil program aj v areáli bývalého Zoborského kláštora. Návštevníci, ktorí prišli v nečakane hojnom počte sa mali možnosť zúčastniť sprevádzanej prehliadky po náučnom chodníku a areáli kláštora, vďaka ktorej sa od ,,pátra Filipa“, alias pedagóga a archeológa PhDr. Pavla Žebráka dozvedeli o histórii a význame tejto lokality, ktorá siaha až do obdobia Veľkej Moravy, teda do 9. storočia.
Súčasťou otvorenia programu bola aj diskusia s predsedom Zoborského skrášľovacieho spolku Jánom Kratochvílom, ktorí sa podujal zachrániť ruiny nachádzajúce sa v lokalite Národnej kultúrnej pamiatky nazvanej Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov v Nitre pod Zoborom. Prítomných zoznámil s činnosťou spolku, priblížil im náročnosť, spôsob a financovanie záchranných prác na ruinách kláštora, ale aj plány, ktoré má spolok v spolupráci s Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, Nitrianskym biskupstvom, či Ministerstvom kultúry SR a ďalšími podporovateľmi do budúcnosti v záujme záchrany ruín Zoborského kláštora a vybudovania archeoparku.
V jej závere zaslali organizátori pôvodne avizovanému hosťovi, textárovi a spisovateľovi Danielovi Hevierovi, ktorý sa pre zdravotné dôvody musel na poslednú chvíľu vzdať svojej účasti na programe pozdravný list. Nezabudli ani na poďakovanie Zuzane Holičkovej, ktorá napísala a ilustrovala príbeh o kniežaťovi Pribinovi v podobe omaľovávanky pre najmenších, a Útvaru propagácie Mesta Nitra za jej vydanie. O tom, ako sa dorába omšové víno, a vôbec čo je víno ako nápoj porozprával návštevníkom Igor Hanko – katolícky kňaz, biblista a súčasne šéfredaktor Katolíckych novín. Po jeho prednáške mali účastníci možnosť zúčastniť sa degustácie vína z jeho vínnych pivníc, ktorého dorábaniu sa popri svojej profesionálnej práci venuje. Keďže  k Noci kostolov patrí aj hudobné umenie, na pódiu v ruinách kláštora vystúpila aj známa a´cappella vokálna skupina z Nitry Close Harmony Friends a svojim koncertom dodala podujatiu punc výnimočnosti. Skupina účinkovala bez nároku na honorár v prospech záchrany ruín Zoborského kláštora.
Na záver programu Noci kostolov 2017 sa v priestore zakonzervovaných ruín kláštorného kostola sv. Jozefa uskutočnila sv. omša pri sviečkach pri ktorej návštevníci programu spoločne ďakovali a prosili, tak ako to na tomto mieste robili stáročia benediktíni a kamalduli, keď ešte Zoborský kláštor žil a dýchal plným životom. Sv. omšu celebrovať benediktín – páter Jozef, podprior Kláštora Premenenia Pána v Sampore, ktorý patrí benediktínskej kongregácii Zvestovania spolu s vdp. Igorom Hankom, šéfredaktorom Katolíckych novín. Návštevníci Noci kostolov 2017 tak zažili v ruinách Zoborského kláštora bohatý program v duchovnej atmosfére prameniacej z genia loci starobylého posvätného a pútnického miesta svedčiaceho o našej dávnej histórii.
TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Dobrovoľníci z Katarínky sa zapojili do projektu Noc kostolov po štvrtý raz
Piatok 9. júna patril medzinárodnému podujatiu Noc kostolov, do ktorého sa so svojím programom zapojili tiež dobrovoľníci z Katarínky. Od začiatku až po koniec podujatia v nočných hodinách, sprevádzalo prítomných návštevníkov príjemné počasie. Spolu zavítalo na Katarínku približne 220 ľudí.
So západom slnka prešiel úvodný voľný program postupne do svätej omše v lodi kostola. Svätú omšu celebrovali Ľudovít Kubán z Dunajskej Stredy, františkán Felix Mária (ThLic. Zdenko Žiška) z Bratislavy a Miroslav Kováč z dechtickej farnosti. Po krátkej prestávke sa pokračovalo komorným koncertom Martina Šafárika a za účasti klavírneho doprovodu, v podaní Soni Tomlyovej. Martin Šafárik, v súčasnosti kaplán z farnosti v bratislavskom Blumentáli, predviedol svoj basový hlas na dielach od Antonína Dvořáka, Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, P. I. Čajkovského, A. S. Dargomyžského, či Alessandra Stradellu.
Ďalšie body programu sa niesli v pokojnej atmosfére vysvieteného kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, pričom nechýbalo historické sprevádzanie po ruinách s výkladom, ani občerstvenie v podobe mastených chlebov a teplého čaju, ktoré pripravili prítomní dobrovoľníci. Návštevníci mohli taktiež nazrieť do útrob krypty, alebo sa mohli ponoriť do tichej modlitby pri svetle lampášov a sviec vo vnútri kláštora.
Za organizátorov zhodnotila priebeh podujatia Katarína Ečeryová: „Tohtoročnú Noc kostolov hodnotíme pozitívne. Zavítalo k nám aj veľa nových návštevníkov, ktorí prejavili záujem o históriu, kryptu aj organizované sprevádzanie. Podľa odozvy sa ľuďom najviac páčil koncert a príjemná atmosféra“. Okrem blížiacej sa dobrovoľníckej sezóny, plánujú organizátori počas tohto roka ďalšie dve verejné akcie na Katarínke. Deň otvorených dverí na Katarínke (streda 5. júla) a v spolupráci s občianskym združením Zachráňme hrady aj podujatie Noc hradov a zrúcanín (v sobotu 19. augusta).
Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok projekt vstupuje už do 23. sezóny, počas ktorej sa dobrovoľníci aktívne venujú záchrane historickej pamiatky. Letné tábory na Katarínke sú vedené pod zastrešujúcou organizáciou ZKSM a od založenia, sa na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo 1602 dobrovoľníkov, ktorí na konzervovanie ruín využívajú dobové techniky škárovania a murovania. V nasledujúcej sezóne je naplánované dokončovanie konzervačných prác kláštora. V kostole sa bude pracovať na posledných dvoch hlaviciach pilierov a ich následnom zatrávnení. Zároveň, okrem hrubých prác budú prebiehať aj archeologické výskumy a počas kalendárneho roka aj ďalšie podujatia pre verejnosť, informovalo o. z. Katarínka.

Noc kostolov v Komjaticiach (na snímke)
V piatok 9. júna 2017 večer sa zaplnili lavice Kostola svätej Alžbety pri príležitosti Noci kostolov. Aj tento rok sa Komjatice zapojili do tejto celoeurópskej akcie. Program začal zvonením zvonov a pokračoval svätou omšou. Hlavný program začal krátko po desiatej večer projekciou odbíjania komjatických zvonov a tónmi piesní v podaní Komjatického spevokolu. Program pokračoval privítaním a prednáškou komjatického farára Štefana Vícena. V prednáške prezentoval “dušu” kostola, teda zariadenia kostola – liturgické knihy, liturgické nádoby a pomôcky a liturgické oblečenie. Prednáška bola sprevádzaná projekciou fotografií, ktoré pripravila Lucia Repková.
Záver hlavného programu sa niesol opäť v tónoch piesní spevokolu a nasledovala prehliadka jednotlivých stanovíšť, kde boli vystavené exponáty (liturgické pomôcky, liturgické knihy a liturgické oblečenie). Návštevníci mali možnosť nahliadnuť do krypty pod kostolom či na chorus a novinkou bolo sprístupnenie veže a prehliadka zvonov. Pri východe z kostola bola pre návštevníkov pripravená ochutnávka výborných komjatických vín od členov Vinárskeho a vinohradníckeho spolku Komjatice, informoval koordinátor Noci kostolov v Komjaticiach Michal Repka.