Olomouc 19. marca 2019 (HSP/Foto:Pixabay)
 
Vedci z Regionálneho centra pokročilých technológií a materiálov (RCPTM) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prišli s novým zistením. Podľa nich by v boji proti rakovine mohli pomáhať látky s obsahom tantalu. Vyvinuli totiž komplexné zlúčeniny s týmto prechodným kovom, ktoré majú protinádorové účinnky. Voči zdravým bunkám sú navyše toxické len veľmi málo, informuje portál novinky.cz

Ilustračné foto

Zistenia vedcov už chráni národný patent. V minulosti sa vedci pokúšali vyvinúť podobné látky z platiny a zlata, ale pokusy boli bezvýsledné.
Tantal bol doteraz známy skôr ako súčasť špeciálnej zliatiny používanej na výrobu chirurgických implantátov či nástrojov, alebo ako súčasť kondenzátorov.
Teraz ho ale olomoucki odborníci pod vedením Zdeňka Trávníčku využili pri vývoji takzvaných organokovových zlúčenín, ktoré majú výraznú protinádorovú účinnosť voči skupine štyroch ľudských nádorových línií.
“Výsledky štúdií na bunkových modeloch podporili následné testy toxicity na laboratórnych zvieratách. Potvrdzujú vysokú protinádorovú aktivitu týchto látok a ich zanedbateľnú toxicitu voči zdravým bunkám, čo predstavuje – v praxi často nevídaný – potenciál pre praktickú aplikáciu,” opísal Trávníček.
Protinádorovú aktivitu komplexov tantalu výskumníci overili na nádorových líniách ľudského osteosarkómu, rakoviny hrubého čreva a konečníka, karcinómu vaječníkov a karcinómu vaječníkov rezistentným voči teraz najpoužívanejšiemu liečivu, cisplatine.
Podľa ďalšieho vedca, Zdenka Dvořáka, ich ale čaká ešte dlhá cesta.
Výskum expertov z RCPTM aktuálne pokračuje nielen na ich pôde, ale tiež v spolupráci s partnerskými vedeckými inštitúciami, napríklad Ústavom klinických vied Univerzity v anglickom Birminghame či Farmaceutickú fakultou Univerzity veterinárneho lekárstva Brno.
 
Ďalšie objavy vedcov v Olomouci
Olomoucki vedci tento rok uskutočnili ešte jeden veľký objav. Podarilo sa im uskutočniť významný krok, ktorý môže viesť k nájdeniu účinného lieku na leishmaniózu, ktorou ročne ochorie približne 350 miliónov ľudí.
Chorobu prenáša hmyz sajúci krv. Parazit postihuje imunitu, vnútorné orgány aj kožu. Choroba je rozšírená najmä v oblasti Blízkeho východu, Južnej Ameriky, Indie, Afganistanu ale postupne preniká aj do južnej Európy.
Recept na liek má pôvod v šamanských chatrčiach a hlavnú úlohu v ňom zohráva extrakt piepra (viac v článku).
Ďalší výskum z roku 2017, na ktorom sa podieľal medzinárodný výskumný tím vedený výskumníkmi z Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny Lekárskej Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci preukázal, že liek používaný na liečbu alkoholovej závislosti, Antabus, sa dá použiť aj pri liečbe rakoviny (viac v článku).
Tím vedcov skombinoval niekoľko druhov výskumu a zistil, že lacný liek disulfiram, po mnoho desaťročí predávaný pod názvom Antabus a používaný na liečbu alkoholovej závislosti, má mimoriadne protinádorové účinky.
Ich práca vychádza z epidemiologickej štúdie uskutočnenej na dánskych pacientoch – alkoholikoch, u ktorých sa zistilo zhubné rakovinové ochorenie. Ukázalo sa, že pacienti, ktorí aj po nádorovej diagnóze užívali disulfiram, mali výrazne menšie riziko úmrtia než tí, ktorí s užívaním lieku prestali.
 
Príspevok Chemici z Olomouca vyvinuli látky s protirakovinovými účinkami, využili prechodný kov zobrazený najskôr Hlavné správy.