Brusel 30. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pew Research Center )
 
Pew Research Center zverejnil rozsiahly výskum o vnímaní náboženstva, sociálnych menšín a povolenia potratov medzi obyvateľmi strednej, východnej a západnej Európy. Rázne rozdelenie na dva regióny vyplynulo z historických dôvodov, podľa výskumníkov, najmä kvôli vplyvu takzvanej železnej opony.
Z výskumu vyplýva, že Česi neradi do domácnosti prijmú moslima, Slováci zasa negatívne vnímajú sobáše medzi homosexuálmi.

Prieskum prebiehal od roku 2015 do roku 2017 a zahŕňa údaje 56 000 dospelých (od 18 rokov) z 34 krajín západnej, strednej a východnej Európy. Podľa prieskumu je najviditeľnejší rozdiel medzi strednou a západnou Európou v prijímaní moslimov a židov. V dotazníku sa najmä riešilo, či by bol dotyčný ochotný prijať moslima alebo žida ako rodinného príslušníka. Z odpovedí vyznelo, že iba 7 % Čechov je ochotných prijať moslima a 51 % žida, na slovenské sú voči moslimom naopak ústretovejší – moslima by do rodiny prijalo 43 %.
 

 
Čo sa týka prijímania moslimov, mladší českí obyvatelia vo veku 18 až 34 rokov sa veľmi nelíšia od svojich starších spoluobčanov: iba 16 % je ochotných prijať moslima. Na slovensku je toto číslo naopak ešte väčšie a činí 54%.
Ďalšou súčasťou prieskumu bol vzťah k náboženstvu, kedy sa preberala rola vyznania v národnej identite. Väčšina Čechov (78 %) vyhlásila, že kresťanstvo nehrá úlohu v ich identite. Vyššie percento než v Česku majú len pobaltské a škandinávske štáty. 64 % Slovákov odpovedalo, že náboženstvo je dôležitou súčasťou ich národnej identity.
 

 
Čísla dokazujú, že Česká republika sa blíži k štátom západnej Európy v záležitosti vzťahov k manželstvám homosexuálov. Napríklad len 29 % Čechov veľmi vadia sobáše medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Na Slovensku sú v tejto otázke menej tolerantní a 47 % opýtaných vadia také sobáše, čo sa blíži k číslam konzervatívnejších katolíckych štátov, ako Poľsko a Chorvátsko.
 

 
Oveľa menší rozdiel medzi štátmi preukázala otázka legalizácie potratov. V Českej republike bolo 14 % opýtaných za zákaz potratov, na Slovensku iba o málo viac – 23%.
Vo výskume sa tiež skúmala náklonnosť obyvateľstva k určitej cirkvi, vzťah ku kresťanskej výchove a dôležitosť náboženstva pre život, viera v boha a dôležitosť prítomnosti rodinných príslušníkov v krajine.
 
Príspevok Čechom viac vadia moslimovia, Slovákom niekto iný zobrazený najskôr Hlavné správy.