Nitra 22. marca 2018 (HSP/Foto:Key Communications)
 
Jozef Mokrý zotrváva vo funkcii vrchného cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska. Rozhodlo o tom zasadnutie 18. snemu cechu, ktoré sa konalo koncom februára v Považskom Podhradí.

Certifikát Majster podlahár si prebrali: Martin Vavruš, Ing. Tibor Pásztor a Jozef Mokrý

Jozef Mokrý bude zastávať funkciu vrchného cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska ďalšie dva roky. Cechu sa v uplynulom funkčnom období pod jeho vedením podarilo v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom dosiahnuť dôležité zmeny v oblasti legislatívy prevádzkovania remeselných živností. „Striktné vymedzenie voľnej živnosti pre remeslo podlahár prispeje k vyššej kvalite nášho remesla vykonávaného na území Slovenskej republiky,“ konštatuje Jozef Mokrý.

Roman Feitl – ROMAN-Mont, nový člen CPS, si preberá Cechový list z rúk vrchného cechmajstra Jozefa Mokrého

V jeho nasledujúcom funkčnom období zostane naďalej prioritou posilňovanie postavenia remesiel. V tomto smere bude cech participovať na iniciatívach smerujúcich k podpore celoživotného vzdelávania remeselníkov a výchovy učňovskej mládeže. Zameria sa aj na vykonávanie odborných posudkov na kvalitu vykonávanej remeselnej živnosti.

Miroslav Takáč zo spoločnosti Mita plus s.r.o., nový člen CPS, si preberá Cechový list z rúk vrchného cechmajstra Jozefa Mokrého

Na 18. sneme sa okrem voľby hlavy CPS rozhodovalo aj o zložení predstavenstva, revíznej komisie a v neposlednom rade o schválení žiadosti na prijatie nových členov. Priamo na sneme bolo prijatých päť riadnych členov CPS a jeden gestor. Rozširovanie radov riadnych členov patrí k hlavným úlohám cechu. „Iba dostatočne široká členská základňa môže garantovať kvalitu podlahárskej práce realizačných firiem a živnostníkov na Slovensku,“ dodal Jozef Mokrý.

Pavol Péchy zo spoločnosti KA-NA-PY Interiér s.r.o., nový člen CPS, si preberá Cechový list z rúk vrchného cechmajstra Jozefa Mokrého

Počas snemu sa tiež pristúpilo k odovzdaniu titulov Majster podlahár. Odborný titul Majster podlahár sa udeľuje členom Cechu podlahárov Slovenska, ktorí absolvovali dvojročný cyklus povinných školení.
V súlade so snahou o zvyšovanie konkurencieschopnosti členov CPS na slovenskom stavebnom trhu sa snem zakončil odborným školením zameraným na prezentáciu, ako zvýšiť šance na vyhľadávanie v online prostredí.
 
Príspevok Cech podlahárov Slovenska so staronovým vedením zobrazený najskôr Hlavné správy.