Príbeh Robinsona?

Nech mi je v zmysle požiadavky kritického vyjadrovania sa k dianiu na politickej a spoločenskej scéne dovolené trochu pošpekulovať.„Vyzerá to tak, že Slovensko je proeurópskym ostrovom v strednej Európe“ – keď to vyhlásil predseda vlády po rokovaní s prezidentom a predsedom parlamentu na tému o budúcnosti slovenskej zahraničnej politiky, nevdojak mi ...

Sloboda a strach

Sloboda a strach sú v nepriamej úmere. Čím viac slobody, tým menej strachu. A naopak, čím menej slobody, tým strachu viac. Naše dejiny vydávajú svedectvo. V časoch neslobody akéhokoľvek druhu, národnej, jazykovej, sociálnej či náboženskej, opantal našich predkov strach. Strach z nedostatku možností postarať sa o seba a svoju rodinu. Strach z ...

Položili životy za našu slobodu

Iba druhý raz v dejinách sa na našom území konal akt blahorečenia. V posledný septembrový deň sa stal blahoslaveným mučeník z obdobia komunistickej diktatúry, kňaz salezián Titus Zeman. Akt vykonal pápežský legát kardinál Angelo Amato na tom istom mieste v Petržalke, kde v roku 2003 blahorečil pápež Ján Pavol II. biskupa Vasila Hopka a ...

Poučíme sa niekedy?

Stretli sme sa na pôde Matice s predstaviteľmi Slovákov zo zahraničia. Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici prijala na svojom zasadaní viacero odporúčaní, napríklad o zlepšení informovanosti krajanov o publikáciách matičného vydavateľstva, o vhodnosti zviditeľňovať krajanské osobnosti, ktoré sa presadili vo svete, a ...

Ministri a prezidenti

V celej našej histórii sme mali už desiatky ministrov a počet prezidentov sa dá spočítať na jednej ruke.Jeden z nich, Mikuláš Pružinský z Bešeňovej, bol ministrom financií v rokoch 1939 – 1945. Spolu s guvernérom Národnej banky Imrichom Karvašom bol v tých časoch pilierom uplatňovania rozumnej finančnej politiky, ktorá urobila zo slovenskej ...

A zase výročia

August a september sú posiate sviatkami. Na Jankovom vŕšku sa 29. augusta stretli stovky národovcov. Bol aj Vladimír Mečiar.Čo sa udialo, to sa uchováva v pamäti národa. Udalosti, tradície, činy a skutky, to je identita. Tá skutočná sa musí opierať o skutočné cnosti, pokrivené cnosti vedú k necnostiam. Prítomní prijali s potleskom informáciu, ...