Ministri a prezidenti

V celej našej histórii sme mali už desiatky ministrov a počet prezidentov sa dá spočítať na jednej ruke.Jeden z nich, Mikuláš Pružinský z Bešeňovej, bol ministrom financií v rokoch 1939 – 1945. Spolu s guvernérom Národnej banky Imrichom Karvašom bol v tých časoch pilierom uplatňovania rozumnej finančnej politiky, ktorá urobila zo slovenskej ...

A zase výročia

August a september sú posiate sviatkami. Na Jankovom vŕšku sa 29. augusta stretli stovky národovcov. Bol aj Vladimír Mečiar.Čo sa udialo, to sa uchováva v pamäti národa. Udalosti, tradície, činy a skutky, to je identita. Tá skutočná sa musí opierať o skutočné cnosti, pokrivené cnosti vedú k necnostiam. Prítomní prijali s potleskom informáciu, ...

Čo je u nás, je naše

Aj leto pred 1845 rokmi bolo horúce, vtedy 11. júla 172 trápili na strednom Slovensku domáci Kvádi okupantov Rimanov. Dolinu, ktorou mašírovala dvanásta rímska légia, zarúbali na jednej i na druhej strane a zahatali aj potok, ktorý pretekal dolinou. Keď popoludní pálila všetko živé ničiaca horúčava, nebolo vody ani pre ľudí, ani pre kone. ...