Za nefunkčné servery sociálnej poisťovne pokuta 5000,-€ + nálepka nelegálny zamestnávateľ.

Tiež máte podlomené zdravie, stres, poškodený zrak z PC, nespavosť, depresie, 7-dňový pracovný týždeň, 4-hodinový spánok, piatok i sviatok pracovný? Áno - Ste podnikateľ v SR kde štát Vám berie viac, ako Ste schopný vyprodukovať. Viete, kto nám k týmto stavom pomáha najviac? Ten pre koho sme nástrojom, komu za našu obetavú prácu a plnenie pokladne štátneho rozpočtu obetujeme svoje zdravie a on nám odpovedá vo forme represií, sankcií a onálepkovaním "nelegálny zamestnávateľ". V jeden pekný ...