Byrokrati z Eurokomisie chcú vykonať puč a prebrať na seba právomoci členských štátov

Brusel 25. mája 2018 (HSP/Foto:Pixabay)
 
Byrokrati z Európskej komisie prichádzajú s ďalším nebezpečným návrhom. V rámci schvaľovania nového rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 si chcú svojvoľne, bez súhlasu národných štátov, či referenda, zmeniť Lisabonskú zmluvu a uzurpovať právomoc trestať členské štáty za porušovanie „princípov právneho štátu“ napr. formou zastavenia eurofondov.

Ilustračné foto

A chcú to urobiť takým spôsobom, že ich rozhodnutie o uvalení sankcií na akýkoľvek členský štát by bolo platné vždy, resp. dovtedy, pokiaľ by ho v tzv. blokačnom hlasovaní nezablokovala kvalifikovaná väčšina členských štátov. A to je nielen absolútne nedemokratické, ale ide aj o maximálne porušenie všetkých základných zmlúv o vzniku a fungovaní EÚ.
V súčasnosti totiž fungovanie EÚ upravuje viacero základných zmlúv. A medzi najdôležitejšie patria Maastrichtská a Lisabonská zmluva, ktoré definujú a upravujú nielen presné právomoci všetkých orgánov EÚ, ale aj jej celkové fungovanie, teda aj pravidlá prijímania rozhodnutí. A prijatie tak dôležitých rozhodnutí, akým je napr. prijímanie rozpočtu EÚ, či ukladanie sankcií voči štátom, je možné len na základe jednomyseľného súhlasu všetkých členských krajín, prípadne kvalifikovanou väčšinou, tj. súhlasom 55% členských štátov (čo dnes činí 16 krajín), ktoré musia reprezentovať najmenej 65% obyvateľstva EÚ. Iný spôsob rozhodovania o tak dôležitých veciach je neprípustný.
A odrazu chcú eurobyrokrati tento spôsob svojvoľne zmeniť, a to tak, že rozhodnutia Eurokomisie by boli tomuto nadradené a platné vždy, resp. až dovtedy, pokiaľ by nedošlo k tzv. blokačnému hlasovaniu, rozumej pokiaľ by kvalifikovaná väčšina štátov toto rozhodnutie nikým nevolených byrokratov nezablokovala. A aby toho nebolo málo, rozhodovanie Eurokomisie nemá byť ani pod kontrolou súdnej moci, tj. Európskeho súdneho dvora, čo by z EK urobilo absolútne diktátorský orgán. Eurobyrokrati sa teda snažia uzurpovať si všetku moc nad členskými krajinami, a to ešte tak drzo, že sa snažia základné zmluvy o fungovaní EÚ zmeniť v rámci prijímania rozpočtu EÚ, čo sa dá kľudne nazvať aj pučom eurokratov. Inak povedané, títo ľudia chcú v EÚ uchopiť moc a absolutisticky vládnuť 28 krajinám, resp. viac ako pol miliarde Európanom.
Začína sa teda postupne napĺňať to, čo je evidentné už od samého počiatku európskeho projektu, tj. že EÚ vznikla výlučne ako politický projekt, ktorý mal prostredníctvom nikým nevolených eurokratov a európskych politikov ovládnuť a vydrancovať suverénne európske krajiny a ekonomicky ich „priviazať“ k jednému mocenskému centru s hlavným cieľom ich postupnej likvidácie a vytvorenia jedného totalitného centralizovaného multikultúrneho superštátu – Spojených štátov európskych s jednou centrálnou vládou situovanou v Bruseli. Práve k tomuto cieľu totiž všetky posledné návrhy z dielne eurokratov a západných politikov smerujú. A naši politici sa na tom bohužiaľ taktiež spolupodieľajú, a to minimálne tým, že vznik takéhoto nového „jadra“ EÚ podporujú, čo je nielen nedemokratické, ale aj protiústavné a zamerané proti vlastnému národu.
Martin Bago
 
Príspevok Byrokrati z Eurokomisie chcú vykonať puč a prebrať na seba právomoci členských štátov zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)