Nitra 25. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/ HSP)
 
Šiesti bývalí poslanci Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda SSI Korene 25. novembra 2017 uverejnili dokument s názvom „Nitrianska deklarácia za zachovanie suverenity Slovenskej republiky“. Prečo práve teraz sa snažia ochrániť suverenitu štátu, čo to znamená: je suverenita Slovenska v ohrození alebo nebodaj ju vôbec nemá?

Na snímke Štefan Paul

 
O príčinách vzniku Nitrianskej deklarácie a súčasnom stavu slovenskej suverenity sme sa porozprávali s jedným zo signatárov tejto deklarácie MUDr. Štefanom Paulovom /Nitra, nar. r. 1951/, známym lekárom a bývalým poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR za Slovenskú národnú stranu.
Zaujímalo nás, má teda, podľa iniciátorov Nitrianskej deklarácie, Slovensko suverenitu alebo, je ohrozená, či ju vôbec nemá? Prečo vznikla táto iniciatíva? Aký bol dôvod?
25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od prijatia Ústavného zákona o zániku ČSFR, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie v Prahe. Prijatie tohto zákona bol štátotvorný akt, ktorý legitimizoval zánik ČSFR a konštituovanie Slovenskej republiky a Českej republiky ako nástupníckych štátov. Bol to výnimočný počin, keď zákonodarný orgán, parlament, prijal zákon o svojom sebazrušení a zrušení štátu. Takéto niečo nemá v európskych dejinách paralelu. Bol to heroický výkon slovenských poslancov Federálneho zhromaždenia presvedčiť českých kolegov, že najlepšie riešenie vtedajšej štátnej krízy ČSFR je prijatie takéhoto zákona. Pri príležitosti tohto výročia sme sa traja bývalí poslanci FZ ČSFR rozhodli iniciovať Nitriansku deklaráciu. Je v tom symbolizmus Nitry, ako matky slovenských miest, a vzťah nás troch k tomuto regiónu. Politický dôvod bol ten, že v čase tohto výročia začali naši politici intenzívne hovoriť o Slovenskej republike ako štáte, ktorý chce vstúpiť do akéhosi jadra, o federalizácii EÚ, o bankovej únii a spoločnej armáde. Takáto bezhlavá integračná snaha, prepáčte mi tie slová, nás znepokojila a stále znepokojuje. Preto sme napísali a publikovali Nitriansku deklaráciu za zachovanie suverenity Slovenskej republiky.
 
V čom je podstata Nitrianskej deklarácie?
Dôrazne sa snažíme upozorniť na históriou overený fakt, že poklonkovanie, službičkovanie a lokajstvo nikdy neviedlo k pokroku materiálnemu, duchovnému, ani morálnemu. Pre slobodné národy neexistujú žiadne rozumné dôvody zriekať sa svojej suverenity a odovzdávať ju do nadnárodných štruktúr. Gýčový slogan vtedajšieho premiéra, že „nám integrácia svedčí“  je produkt PR agentúry, nie seriózny postoj politika – štátnika. K suverenite a integrácii však nemožno pristupovať ako k predaju pracieho prášku. Naša Deklarácia sa snaží upozorniť na to, že so suverenitou nemožno kupčiť, ani sa jej zriekať za klamnú víziu ekonomického prospechu. Ak by aj nastal, bol by len prechodný a krátkodobý, určite nie trvalý. My sme zo svojho života odstránili federálne inštitúcie, aj federálnu byrokraciu a nikomu z nás to nechýba. Nemáme dôvod podporovať federalizáciu Európy. S pádom totality a s príchodom demokracie sa rozpadla československá dvojfederácia, aj juhoslovanská 6-členná federácia. Ako by mohla fungovať európska multifederácia? Sme hlboko presvedčení, že ak sa EÚ bude federalizovať, bude to za cenu odklonu od princípov demokracie.
 
Podľa vás, podobná „federácia“ nemá zmysel a je dokonca neužitočná?
Európska skúsenosť je jednoducho taká, že viacnárodná federácia funguje len ako totalita, alebo diktatúra. Práve Slovenská republika by na to mala hlasno upozorňovať celú Európu, nie vykrikovať, že integrácia nám svedčí! Pre nás je nevýhodný aj záujem  o vytvorenie finančnej únie s európskymi dlhopismi, pretože to fakticky znamená redistribúciu dlhov štátov EÚ rovnomerne na všetky štáty. Čiže Slováci by prispievali na splácanie gréckych, talianskych, či španielskych dlhov. Neviem, ako Vašim čitateľom, ale nám sa to nepáči.
 
Autori Nitrianskej deklarácie vystupujú proti spoločnej európskej armáde. Prečo?
Vytvorenie spoločnej armády považujeme za mimoriadne nebezpečnú snahu. Na svete neexistuje ani jeden suverénny, plnohodnotný štát bez vlastnej armády. Ešte aj Vatikán má svoju symbolickú armádu. Odovzdanie velenia vlastnej armády do cudzích rúk znamená  odbúranie elementárneho, fundamentálneho prvku štátnosti. Na čo EÚ potrebuje dostať do svojich rúk spoločné armádne velenie?  Jeden z dôvodov je to, čo vnímame ako snahu o „smart verziu“ brežnevovského princípu obmedzenej suverenity so všetkými dôsledkami. Keď napríklad po volebnom víťazstve „extrémistov“ alebo „populistov“ v nejakom štáte by spoločné jednotky rýchleho nasadenia „pomohli obnoviť demokraciu“. Táto predstava v podmienkach európskej multifederácie vôbec nie je až taká absurdná, aby sme o nej neuvažovali.
 
Aké ďalšie negatívne následky by malo vytvorenie spoločnej armády?
Vytvorenie takejto armády by umožnilo nasadenie viacnárodných ozbrojených síl aj v neutrálnych štátoch, ako Rakúsko, Fínsko, Švédsko, kde v súčasnosti nie sú dislokované jednotky NATO. Ale aj v Slovenskej republike, ktorá sa základniam NATO zatiaľ húževnato bráni. Nepochybne toto je jeden z hlavných motívov, aj keď to žiadny štandardný politik nemôže priznať. Existuje ešte jeden mimoriadne nebezpečný faktor: Kombinácia  sily nemeckej ekonomiky a nemeckého kapitálu s francúzskym jadrovým potenciálom by mohla viesť k takému vývoju, aký si nikto z nás neželá. Nenachádzame v týchto snahách nič pozitívne pre Slovensku republiku. Nitrianska deklarácia sa snaží upozorňovať na tieto a ďalšie podobné riziká, vyplývajúce zo salámovej metódy postupného obmedzovania štátnej suverenity bruselskou byrokraciou. Vaši čitatelia si na internete Nitriansku deklaráciu ľahko vyhľadajú. Nie je to ľahké čítanie, ale ani doba nie je ľahká.
 
Aké sú hlavné ciele iniciátorov Nitrianskej deklarácie?
Burcovať verejnosť, laikov aj profesionálnych politikov. Elektronickou poštou sme poslali Deklaráciu 149 poslancom NR SR, iba pánovi Matovičovi sa nám ju nepodarilo doručiť. Listom sme oslovili predsedu parlamentu a požiadali ho o stretnutie, doteraz si však na nás nenašiel čas. Z rozhovorov s poslancami NR SR nám všetci vyjadrujú obdiv a súhlas, ale len v súkromí, nie oficiálne. K tomu zatiaľ odvahu nenašli, ktovie prečo? Nie je však podstatné, či vedieme s poslancami diskusné krúžky, podstatu vidíme v tom, aby sa zachovanie suverenity stalo trvalou doktrínou slovenskej politiky a strategickou líniou v programoch všetkých politických strán.
 
Nemienite však zrušiť EÚ alebo dosiahnuť, aby z nej Slovensko vystúpilo?
Určite nie sme izolacionisti, nie sme za zrušenie EÚ, ani za vystúpenie z nej. Ale EÚ sa z inštitúcie primárne ekonomickej mení na inštitúciu politickú. Európska únia so spoločným ministrom zahraničných vecí, spoločnou armádou, spoločným ministrom financií, komisárom pre migráciu, už nebude tou EÚ, do ktorej sme 1.5.2004 vstúpili. Oslabovanie národných  štátov v prospech bruselského centra nie je dobrý trend, pretože slabé štáty nevytvoria silnú úniu. Pri existencii spoločnej armády už žiadny „exit“ nebude možný.  EÚ by sa mala vrátiť k princípom na ktorých vznikla – voľný pohyb tovaru, osôb, kapitálu, pracovnej sily, nič viac. Cesta, na ktorú sa EÚ dala, môže byť pre ňu samu autodeštrukčná, pretože sa mení na molocha, ktorému bežný občan prestáva rozumieť.
 
Aké aktivity uskutočňujete v súčasnosti a aké máte plány do budúcnosti?
Nie je to vec kampane, je to dlhodobá práca. Nechceme robiť revolúciu na námestiach. Chceme, aby sa otázka suverenity stala súčasťou programov politických strán. Obrana štátnej suverenity Slovenskej republiky je strategická téza. Na tom by sa mali zhodnúť všetky politické subjekty, ale napríklad aj tretí sektor a v konečnom dôsledku všetci občania SR. Čitatelia nás môžu podporiť na stránke www.nitrianskadeklaracia.sk, do vyhľadávača stačí napísať aj len Suverenita Slovenska. Máme už stovky podporných stanovísk. Bohužiaľ tzv. mainstream aj verejnoprávne médiá nás ignorujú. Na nikoho neútočíme, ale ani sa nikomu nevtierame do priazne. Naše snaženie smeruje aj ku kultivácii slovenskej politiky, ktorá sa neuveriteľne bulvarizuje, vulgarizuje, a primitivizuje. Slovenskí politici začínajú veriť, že dobrí sú vtedy, keď na svojho oponenta vymyslia novú nadávku – a čím primitívnejšiu a vulgárnejšiu, tým lepšie. V politike je potrebné hľadať hodnoty, princípy a riešenia. Aj toto sa snažíme v našej deklarácii ponúkať a takto vplývať na kultiváciu slovenskej politickej scény.
Zhováral sa Eugen Rusnák
 
Príspevok Burcujú verejnosť, laikov aj profesionálov. O čom je Nitrianska deklarácia? zobrazený najskôr Hlavné správy.