Bratislava 22. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pozitívne vníma konkrétne výsledky spolupráce, ktoré zavádzajú systematické prvky do aplikácie jazykových práv národnostných menšín. Reaguje tak na ústretovosť viacerých verejných orgánov, ktoré upozorňujú na dodržiavanie zákonných povinností

Na snímke splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky

Bukovszky pripomína v tejto súvislosti najmä povinnosti pri uvádzaní informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov. V obciach, kde žije viac ako 15 percent obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej menšine, musia byť popri štátnom jazyku takéto informácie uvedené aj v jazyku národnostných menšín.
Splnomocnenec preto oceňuje iniciatívu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a Národného inšpektorátu práce (NIP). “Obe národné autority z oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na svojich internetových stránkach zverejnili informáciu a upozorňujú príslušné subjekty (napr. podnikateľov a ostatné povinné osoby) na dodržiavanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín,” informoval splnomocnenec. SOI na svojej stránke zároveň informuje, že všetky zistenia ohľadom prípadných porušení zákona postúpi Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.
Vládny splnomocnenec rovnako vyzdvihol iniciatívu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré ako najvyšší orgán štátnej správy v oblasti stavebníctva vydalo usmernenie, upozorňujúce podnikateľov, stavebníkov a vlastníkov stavieb na povinné používanie informácii aj v menšinovom jazyku.
 
Príspevok Bukovszky ocenil kroky SOI a NIP pri aplikácii jazykových práv menšín zobrazený najskôr Hlavné správy.