Londýn 5. augusta 2017 (HSP/Foto: wikimedia)

Britský katolícky biskup varuje, že vládny program zameraný proti náboženskému extrémizmu by mohol mať vplyv aj na kresťanov
Britský katolícky biskup zo Shrewsbury, Mark Davies

Mark Davies, katolícky biskup zo Shrewsbury, varoval na kázni v Lurdoch, že existuje riziko zaradenia kresťanstva alebo dokonca samotnej osoby Ježiša Krista k “extrémizmu”.
Obáva sa, že by kresťanstvo tak mohlo byť vnímané aj britskou vládou, ktorá sa rozhodla eliminovať extrémizmus. “Je dokonca možné, že samotná viera v Krista, na ktorej bol náš národ rozvíjaný, by sa mohol stať stredobodom vládnej agendy proti extrémizmu.”
Dokonca už aj prieskum medzi občanmi uvádza, že vysoké percento berie kresťanskú vieru ako jednu z “foriem extrémizmu.” Podľa ankety s 2 004 respondentmi uskutočnenej pre Evanjelickú alianciu, 13% považuje za extrémistu aj tibetského dalajlámu, 20% Gándhího, 25% Martina Luthera Kinga a Nelsona Mandelu. Viac ako 40% uviedlo, že sú extrémistami aj tí, ktorí veria, že manželstvo je len medzi mužom a ženou.
Podľa biskupa Davisa treba považovať za extrémizmus práve to, proti čomu kresťanstvo vystupuje: “Existuje deštruktívny extrémizmus, ktorého sa treba obávať, extrémizmus, ktorý sa snaží zničiť nielen manželstvo a rodinu, ale aj samotnú identitu ľudskej osoby.” Biskup kritizoval lekárske experimenty bez etických základov, zabíjanie nenarodených detí, ale aj eutanáziu. “To je extrémizmus, ktorý určite ohrozuje základy spoločnosti,” dodal.
Ak by mali byť kresťania podľa neho považovaní za extrémnych, tak len v tom, že “nasledujú Krista a prispievajú k dobru spoločnosti, preukazujúc, že sme všetci povolaní do extrémov lásky, cnosti, milosti, neochvejného dodržiavania dobroty a pravdy, vysokého cieľa svätosti, v ktorom leží naše konečné šťastie”.