Bratislava 5. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude aj v nasledovnom programovacom období viesť program Európskej územnej spolupráce INTERACT. Rozhodli o tom zástupcovia členských krajín EÚ na svojom rokovaní v Bukurešti. Program Interact poskytuje služby najmä programom cezhraničnej spolupráce

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

„Spoluprácu so susednými krajinami má Bratislava takpovediac vo svojej DNA. Aj preto nie je náhoda, že už desať rokov bratislavská župa riadi celoeurópsky program Interact. V podstate ide o technickú pomoc pre ostatné programy Európskej územnej spolupráce. Obyvateľom kraja sú tieto programy známe najmä cezhraničnými projektmi ako je napríklad Cyklomost slobody, obnova kultúrnych pamiatok, projekty adaptácie na zmenu klímy či budovanie cyklotrás. To, že Bratislavský kraj dostal dôveru viesť tento program aj v ďalšom programovacom období, je ocenenie doterajšej profesionálnej práce nášho tímu aj úradu BSK,” uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Program spolupráce INTERACT je súčasťou Európskej územnej spolupráce (Interreg) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce.

„Tí, čo vytvárajú konkrétne projekty pre obyvateľov kraja, často potrebujú konzultovať alebo poradiť. A práve za týmto účelom vznikol program Interact. Pomáhame programom pri celom životnom cykle, od prípravu, cez implementáciu až po uzatváranie vo všetkých oblastiach – programový, projektový a finančný manažment, komunikácia a kapitalizácia. Pomáhame im odpovedať na otázku AKO riadiť program čo najlepšie a najefektívnejšie, umožňujeme, aby sú učili jeden od druhého, ale aby si povedali aj zlé skúsenosti, nech sa im iné programy vyhnú,” vysvetlila riaditeľka programu Interact Petra Masácová.

Program INTERACT je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom stabilných kancelárií. Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií. Pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny. Publikuje tiež praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov. V neposlednom rade poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci Európskej územnej spolupráce.

Bratislavský samosprávny kraj hostí riadiaci orgán programu Interact od roku 2008 a bude pokračovať aj v ďalšom programovacom období do roku 2027.

Redakciu informovala Lucia Forman, hovorkyňa BSK.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj