Zo Slovenska v minulosti emigrovalo viacero známych športovcov, niektorí potom reprezentovali novú vlasť