Levoča 4. júla 2017 (HSP/cbreurope/Foto:cbreurope)

Centrum pre bioetickú reformu (CBR) malo už tradične edukačnú výstavu o probléme potratov a o tom, ako genocidálne režimy považovali vždy istú skupinu ľudí za podľudí podobne ako dnes ľudia pred narodením nemajú tie isté práva ako ľudia už narodení. Swastika, ktorá bola symbolom národného socializmu, sa napokon stala klinom v oku nahlasovateľa, ktorý zavolal na protipotratových aktivistov, políciu z dôvodu “propagácie extrémizmu”
Na snímke v krúžku swastika, ktorá sa stala zámienkou pre nahlasovateľa, aby sa pokúsil zničiť osvetovú výstavu o realite potratov tvrdiac, že takýto plagát podporuje extrémizmus

Už po desiaty rok robila výstava CBR robila osvetu na tohtoročnej mariánskej púti v Levoči, kde prechádzajú takmer všetci peší pútnici a kde prechádzajú všetky vozidlá smerujúce do baziliky na hore, vystavenými osvetovými panelmi “Stop genocíde”. Prvýkrát zavítal na púť aj prezident Andrej Kiska, ktorý v nedeľu pred deviatou hodinou v aute prechádzal okolo panelov CBR a ktorý sám pred časom vyzval na boj proti extrémizmu.
Okrem toho, pár dní pred tým výstava prebiehala aj v samotnom centre mesta Košíc. Panely Stop genocíde robili osvetu proti potratom, genocídam a extrémizmu posledné tri júnové dni na pešej zóne v Košiciach, na Hlavnej ulici pri Mórovom stĺpe – od rána do večera, niekoľko metrov od budovy Ústavného súdu SR, ktorý v roku 2007 použil extrémistický, genocidálny jazyk vo svojom rozsudku, týkajúcom sa komunistického zákona o umelom prerušení tehotenstva. Človek vo veku do 10. týždňov po počatí (t.j. v prvom trimestri) má podľa ÚS SR menšie práva ako človek starší, či už narodený alebo nenarodený a preto nemusí mať právnu ochranu života, t.z. môže byť legálne zabitý.

Celé tri dni prebiehalo verejné zhromaždenie pokojne a dôstojne, rozdali sa stovky letákov, mnoho ľudí sa pristavilo pri paneloch, niektorí aj na rozhovor. V piatok večer – posledný deň – sa začala okolo panelov prechádzať polícia. Najprv prišli mestskí, neskôr štátni policajti, potom tam už stáli tri policajné autá a policajti sa začali dohadovať s organizátormi a svojim nadriadenými o tom, čo je extrémizmus. Dostali totiž hlásenie o propagácii extrémizmu. Na jednom z bilboardov, ktorý porovnával genocídu Židov, genocídu za komunistického režimu a genocídu nenarodených detí, sa totiž objavil nad genocídou Židov symbol nacizmu. Ako osveta. Každý -izmus predsa má svoj symbol.

Policajti na základe tohto zjavne účelového hlásenia od človeka, ktorý pravdepodobne neznesie pohľad na realitu potratu, no potrat sám schvaľuje, museli prísť a “prípad” začať riešiť. Držali v rukách papieriky so symbolmi extrémizmu a fotili si swastiku na jednom z osvetových panelov CBR, ktorý porovnáva genocídy národného socializmu s medzinárodným a liberálnym socializmom. Sovietska vlajka, symbol komunizmu, ktorý ma na svedomí 100 miliónov obetí, im neprekážala. Symboly komunistickej ideológie sú predsa po všetkých slovenských mestách na verejných miestach – na pomníkoch, tabuliach a pod.
Napokon celú situáciu veľmi rýchlo vysvetlili a objasnili pre organizátorov i štátnych policajtov policajti kriminálnej polície, ktorí aktivistov informovali o tom, že dostali podnet len na swastiku a teda zisťujú, či sa tu nepropaguje extrémizmus. Podľa vyjadrenia policajta, dotyčný nahlasovateľ zjavne nečítal a už vôbec z panelu nevydedukoval kontext a teda netreba predpokladať, že všetci okoloidúci majú dostatočnú inteligenciu pochopiť, že panely sú proti všetkým genocídam, ktoré zobrazujú. Samozrejme, uznali, že nacistická vlajka je len opisná, deskriptívna. Aby však nemuseli riešiť podnety, požiadali organizátorov o prečiarknutie nacistickej vlaky.

Pre niekoľkohodinovú neistotu policajtov v interpretácii litery zákona a zmyslu obrázkov na paneloch sa verejné zhromaždenie aktivistovpredĺžilo až po ohlásenom čase, preto aktivisti panely už len zbalili a rozlúčili sa s tým, že sa poradia s právnikmi ohľadom ich návrhu.
Po zanalyzovaní sa napokon organizátori nazdávajú, že návrh je rozumný, lebo by znížil mieru zásahov polície do verejného zhromaždenia pre možné nahlasovanie občanmi, či už zámerné ako zámienka proti výstave alebo z dôvodu nepochopenia. Na druhej strane, jestvuje však obava, že preškrtnutie swastiky môže byť interpretované ako popieranie holokaustu, lebo by znamenalo, že nacistická ideológia nie je zodpovedná za zabitie ľudí na svetoznámom obrázku z Osvienčimu, ktorý je na paneli.
Tento prípad však dokonale ilustruje, ako absurdne sa dá využiť zákon proti extrémizmu a skončiť šikanou policajtov a následne aj aktivistov bojujúcich práve proti extrémizmu.