Bratislava 23. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Dni otvorených dverí pripravili v Nedeľu Dobrého pastiera (22. apríla 2018) opäť vo viacerých kňazských seminároch na Slovensku.

Ilustračné foto

Predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v Nedeľu Dobrého pastiera vybrali do piatich farností Banskobystrickej diecézy – Veľký Krtíš, Lovča, Pukanec, Senohrad a Sielnica. “Stretli sme sa so svojimi budúcimi spolupracovníkmi – farníkmi, ktorí ich obohatili svojou otvorenosťou srdca, modlitbou za nás i budúce povolania, pohostinnosťou i ľudskosťou,” informoval bohoslovec Pavol Škovránek. “Zúčastnili sme sa svätých omší, pobožností, rozhovorov i posilnenia nášho tela vo forme výborného občerstvenia. Silným momentom počas dňa boli svedectvá života, povolania nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista – Dobrého pastiera,” dodal. V roku 2015, Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup, obnovil Dielo kňazských povolaní, kde je možnosť duchovnej adopcie seminaristov. Pri tejto príležitosti, keď veriaci vychádzali z kostola, dostali ozdobený perník, kde bola kartička s menom bohoslovca a modlitbou za neho, informoval Pavol Škovránek.
Deň otvorených dverí sa konal aj v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Podujatie tu tradične pripravujú v sobotu pred nedeľou Dobrého pastiera. Súčasťou programu bola svätá omša v katedrále, Bazilike svätého Emeráma, ako aj stretnutie s bohoslovcami. Záverečným bodom programu bola adorácia za duchovné povolania, informovalo Rádio LUMEN.
V kňazskom seminári v Spišskej kapitule boli veriaci z Oravy, Liptova a Spiša. Počas svätej omše na nedeľu Dobrého pastiera v Katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule prijalo osem seminaristov Spišskej diecézy prostredníctvom diecézneho biskupa Štefana Sečku kandidatúru diakonátu a kňazstva. Prijatím tejto kandidatúry, teda symbolickým krokom vpred miernym úklonom biskupovi a osobným vyslovením slov Tu som vyjadrili svoju vôľu nasledovať Krista k povolaní ku kňazstvu.
V Nedeľu Dobrého Pastiera sa otvorili aj dvere seminára v Košiciach. Program začal svätou omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Po svätej omši záujemcovia mohli bližšie spoznať seminárne zákutia a miesta, kde sa bežne človek cez rok nedostane. Po prehliadke celého objektu bol v jedálni obed. Nechýbal detský kútik s veľkým množstvom aktivít. K dispozícii bola i fotostena. Podujatie ukončila adorácia, kultúrny program a kánonické vešpery (Zdroj: Diecézy / TK KBS / Rádio LUMEN).
 

Príspevok Bohoslovci navštívili viaceré farnosti, pripravili aj dni otvorených dverí zobrazený najskôr Hlavné správy.