Košice 14. septembra (HSP/TSKE/Foto:Miriam Chylová)
 
Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová a pod jej ochranou budú postupne dozrievať až do deviateho ročníka.

Prváci sa zúčastnili svätej liturgie v školskej kaplnke, ktorú celebroval duchovný správca školy otec Tomáš Haburaj

Prváci sa pod vedením svojej učiteľky Miriam Chylovej zúčastnili svätej liturgie v školskej kaplnke, ktorú celebroval duchovný správca školy otec Tomáš Haburaj. Ten pri tejto príležitosti požehnal deťom aj nové aktovky a učebné pomôcky, ktoré budú žiaci používať v škole.
V homílii poukázal nato, že ako žiaci potrebujú školské pomôcky a učebnice, aby sa niečo naučili, tak v duchovnom živote potrebujú vieru a modlitbu, aby spoznávali Boha. V závere sv. liturgie boli deťom odovzdané osobitné modlitby a odznaky s vyobrazením blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktoré si deti pripevnili na požehnané aktovky, aby ich tak nová blahoslavená sprevádzala celým životom.
TSKE informovalo vedenie CZŠ sv. Juraja.
 
Príspevok Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove zobrazený najskôr Hlavné správy.