Pobrežie Slonoviny 18. mája 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)
 
Katolícki biskupi Pobrežia Slonoviny upozorňujú veriacich na zásadný nesúlad medzi katolíckou vierou a príslušnosťou k slobodomurárstvu. Tiež sa rozhodli založiť katolícku akadémiu.

Ilustračné foto

Na budúci týždeň sa stretnú na plenárnom zasadnutí biskupi Pobrežia Slonoviny, ktorí majú na programe dva dôležité body. Prvým je publikovanie listu, v ktorom chcú upozorniť veriacich na nezlučiteľnosť katolíckej viery s členstvom v slobodomurárstve. Ako na tlačovej konferencii uviedol generálny sekretár biskupskej konferencie otec Emmanuel Wohi, tento list bol vypracovaný za aktívnej účasti odborníkov v tejto oblasti. Minulého roku biskupi vydali list, v ktorom upozornili veriacich na činnosť ezoterických skupín v krajine, ktoré svojvoľným prisvojovaním si mena „kresťanské“ spôsobili chaos medzi veriacimi.
Druhým bodom, ktorému sa chcú na svojom zasadnutí biskupi Pobrežie Slonoviny venovať, je založenie katolíckej akadémie. Cieľom je zjednotiť najlepší intelektuálov a akademikov krajiny, ktorí sú ochotní dať svoju odbornosť do služby Cirkvi. Biskupi zadefinovali trinásť oblastí, medzi inými aj politológiu, medicínu, ekonómiu, teológiu, sociológiu, antropológiu, umenie a právo, v ktorých by odborníci pomáhali pri tvorbe dokumentov miestnej cirkvi.
Pobrežie Slonoviny patrí medzi najľudnatejšie krajiny západnej Afriky, na ktorého území žije okolo sedemdesiat etnických skupín. Z celkového počtu 23 miliónov obyvateľov je až 60% mladších ako 35 rokov. V krajine medzi najrozšírenejšie náboženstvá patria tradičné africké náboženstvo, islam a kresťanstvo. Polovica kresťanov sa hlási ku katolíckej viere, štvrtina k protestantom a štvrtina k iným kresťanským spoločenstvám.
 
Príspevok Biskupi Pobrežia Slonoviny: Viera sa nezlučuje so slobodomurárstvom zobrazený najskôr Hlavné správy.