Košice 26. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V závere školského roka sa v Košickej arcidiecéze každoročne koná slávnosť oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl arcidiecézy.

Biskup Marek Forgáč ocenil vybraných žiakov a študentov cirkevných škôl

V pondelok 25. júna si vybraní žiaci prebrali morálne ocenenie pri slávnosti, ktorá sa konala v uršulínskom kostole v Košiciach. V príhovore žiakom riaditeľ školského úradu Miroslav Jacko vyzdvihol ich úspechy: „Počas štúdia ste mnohí dosahovali výborné študijné výsledky. Reprezentovali ste katolícke školy v Košickej arcidiecéze pri predmetových olympiádach, recitačných, speváckych, športových  súťažiach, vykonávali ste aj publikačnú činnosť v školských časopisoch a podobne.
Mnohí ste reprezentovali katolícke školstvo v krajských a celoslovenských súťažiach, ba aj za hranicami Slovenska. Preto na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie, rozhodol Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup – generálny vikár Košickej arcidiecézy, 54 žiakom a študentom katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze udeliť ďakovaný list za mimoriadne výsledky v školskom roku 2017/ 2018.“
Biskup Marek Forgáč osobne zagratuloval a odovzdal ďakovné listy oceneným žiakom a študentom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.  V rozhovore pre Rádio Lumen netajil svoje nadšenie z úspechov ocenených žiakov katolíckych škôl.
„Myslím, že to patrí do kresťanského pohľadu, všímať si a oceňovať dobré skutky. A ďakovať za ne Bohu i konkrétnym ľuďom. Určite je to aj motivačné, aby sme mladých ešte viac povzbudili a inšpirovali k ďalšiemu snaženiu. My ostatní si takto uvedomujeme, akých máme osobitých ľudí na našich katolíckych školách. Koľko dobra sa tu koná a akých šikovných, dobrých, múdrych a vzácnych žiakov máme,” uviedol.
V Košickej arcidiecéze sa formovanie mládeže v kresťanskom duchu deje v dvadsiatich základných školách, deviatich gymnáziách a dvoch stredných odborných školách.
TK KBS informovala Košická arcidiecéza
 
Príspevok Biskup Marek Forgáč ocenil vybraných žiakov a študentov cirkevných škôl zobrazený najskôr Hlavné správy.