Bolzano 11. augusta 2017 (HSP/KAP/Foto:Wikipedia)

„Nesmieme byť otrokmi práce a konzumu!“ Túto naliehavú výzvu uprostred leta vyslovil biskup Diecézy Bolzano-Bressanone Mons. Ivo Muser v pastierskom liste katolíkom Južného Tirolska:
Ivo Muser

„Už dlho prebieha plazivé a stále viac prijímané podkopávanie a znehodnocovanie našej kultúry nedele a sviatkov.“
Biskup Muser adresoval svoju výzvu všetkým obchodníkom a politikom a „v neposlednom rade každému z nás“, aby sa tento vývoj  odmietal: „Otvorenou ochranou našich nedelí a sviatkov v konečnom dôsledku získame my všetci. Treba znova viac rozlišovať medzi potrebnými a nepotrebnými prácami v nedeľu a vo sviatok.
Biskup uznal, že v napríklad v nemocniciach, vo verejnej bezpečnosti, ale aj v turizme sú služby potrebné a poďakoval všetkým tam zamestnaným. Súčasne sa dištancoval od „posadnutosti ziskom a orientáciou iba na výkony, ktoré dnes často ohrozujú rytmus ľudského života“. „Aj v poľnohospodárstve nedeľa často upadá a robí sa z nej pracovný deň.“
„Nesmieme sa definovať pojmami mať, podávať výkony a konzumovať. Táto mentalita nás robí stále viac závislými a chorými. Ľudia potrebujú viac ako konzum, cvendžiace pokladnice, hektický život a neustálu činorodosť. Človek sa nesmie sám redukovať na výkony, konzum a majetky. Potrebujeme však aj viac ako individuálny, súkromný voľný čas,“ napísal biskup a zdôraznil:
„Odbúravanie spoločného voľného času je aj podkopávaním náboženských možností. Považujem za prvoradú úlohu Cirkvi dnes zasadzovať sa za to, čo neprináša bezprostredný zisk: za posvätný čas, za naše sviatky a predovšetkým za nedeľu. Tam možný čas oddychu slúži nášmu blahu a je prínosom k spravodlivejšej a ľudskejšej spoločnosti. Nedele a sviatky sú veľmi vzácnym pokladom ľudstva. Oslobodené od všetkých nepotrebných prác predstavujú neoceniteľnú hodnotu, ktorú treba znova objaviť a chrániť, aj proti odporu a súkromným záujmom.“
Úprimnú vďaku vyslovil biskup všetkým, ktorí „plávajú proti prúdu“ a vo svojej oblasti vedome odmietajú tento scestný vývoj.
„Teraz treba silne podporovať rodinu, spoločenstvo, stvorenstvo, našu kultúru a naše kresťanské presvedčenie. Potrebujeme nedeľu a naše sviatky s ich spoločenskými, rodinnými, kultúrnymi a náboženskými možnosťami!“