Bratislava 26. októbra 2018 (HSP/Foto:Sreenshot YouTube)
 
V súčasnosti v Ríme prebieha Synoda o mladých, na ktorej viac ako 300 biskupov z celého sveta diskutuje o postavení mladých ľudí v novom svete preplnenom digitálnymi technológiami. Pri tejto príležitosti predniesol svoj príhovor aj gréckokatolícky biksup Vladyka Milan Chautur

Na snímke biskup Vladyka Milan Chautur

Biskup uviedol, že synoda je tu preto, lebo cirkev sa zoberá problémom mladých.”Synoda nám chce hovoriť o tom, ako pozerať na mladého človeka dnes, ktorý žije v iných podmienkach ako žila mládež pred nami, pretože je tu svet moderných technológii, médií cez ktoré sa mladý človek dostáva k veľkému množstvu informácií a mnohokrát stráca tu najzákladnejšiu informáciu – informáciu o Bohu – o blízkosti Ježiša, ktorý zostáva s nami v najsvätejšej eucharistii,” povedal na začiatok svojho príhovoru.
Dodáva, že v médiách sa objavuje množstvo povrchných posolstiev, ktoré zastierajú práve spomínanú dôležitú informáciu a pravdu. “Človeka často odvádzajú od pravdy. A preto, milí mladí priatelia, ak chceme nájsť pravdu a zmysel vecí, znovu sa len treba vrátiť k eucharistickému Kristovi. To je ten istý Kristus, ktorého počala vo svojom živote Mária, s ktorým chodili apoštoli, a ten istý Kristus, ktorému oni museli veriť ako človeku. A my máme v neho veriť ako v toho, ktorý je prítomný v chlebe a víne. To je ten istý Kristus, ktorý povedal: Ja som s vami až do skončenia sveta, a kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude mať večný život.”
Práve o to podľa Vladyku Milana Chautura ide: “Ide o to, aby sme nestratili ten večný život povrchným chápaním toho pozemského, ale aby sústrediac sa na skutočnosti duchovného charakteru sme zostali ľuďmi. Ľuďmi, ktorí nosia honosnú meno – človek. Človek stvorený na boží obraz, na jeho podobu. O to by sme mali prosiť, aby sme v tomto svete neboli zmätení množstvom iných názorov, lež aby sme si zachovali svoju ľudskú dôstojnosť, ktorá je viazaná na tú najvyššiu dôstojnosť a veleb – na velebu Božiu.”
 
 

 
 
Príspevok Biskup Chautur: Mladí sú zahltení informáciami, no chýba im tá základná – informácia o Bohu zobrazený najskôr Hlavné správy.