Brusel 27. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR- Dano Veselský)

Slovensko víta návrh Európskej komisie, ktorá v rámci kampane proti dvojakej kvalite potravín navrhla novú metodiku pre lepšie porovnávacie testovanie kvality potravín. Uviedol šéf Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš v rámci konferencie “Rôzna kvalita výrobkov na jednotnom trhu”, ktorá sa dnes konala na pôde Európskeho parlamentu (EP)
Na snímke zľava ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš počas tlačovej konferencie k vážnej situácii týkajúcej sa afrického moru ošípaných v prihraničných oblastiach Slovenska

Eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v utorok (26.9.) predstavila nové usmernenia k tomu, ako uplatňovať právo EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Do súboru návrhov patrí nová metodika pre testovanie zloženia potravín, čo v praxi znamená, že členské štáty EÚ sa budú môcť oprieť o spoločnú a solídnu vedeckú základňu, čo odstráni prípadné sťažnosti výrobcov potravín na nedôsledné testy.
„My od začiatku navrhujeme harmonizovaný prístup pri sledovaní dvojakej kvality. Pre Slovensko tento návrh je akceptovateľný. My aj teraz, aj v minulosti sme využívali akreditované laboratóriá, ktoré pracujú na princípe európskych akreditačných kritérií,“ vysvetlil Bíreš.
Upozornil, že keď jeho úrad prezentoval prvé výsledky porovnávacích testov, mnohí výrobcovia chceli navštíviť laboratóriá v Bratislave a po ich návšteve nemali pripomienky, čo sa týka postupov a metód použitých pri testoch potravín.
Šéf ŠVPS SR pripomenul, že v súčasnosti existuje harmonizovaná európska legislatíva v oblasti bezpečnosti potravín, ale fenomén duálnej kvality si naozaj vyžaduje spoluprácu medzi národnými potravinárskymi inšpekciami a aj aktualizáciu niektorých pravidiel platného právneho rámca.
“Keď sú potraviny identické, čo sa týka označenia a obalu, a sú rozdielnej kvality, je na potravinárskej inšpekcii daného štátu, aby to nepovolila. A to je jeden z návrhov, že aj systém kontrol je potrebné zmeniť, aby sa toto nestávalo,“ uviedol Bíreš. Spresnil, že výsledky testov, ktoré dokážu dvojakú kvalitu výrobkov, musí každý členský štát oznámiť tej krajine, v ktorej je uvedený výrobca kontrolovaného tovaru a príslušná kontrolná autorita tohto štátu musí zakročiť, podať vysvetlenie a prijať opatrenia, aby k takýmto praktikám nedochádzalo. Práve v tomto by podľa Bíreša mala byť legislatíva EÚ flexibilnejšia.
Bíreš ocenil, že eurokomisia má snahu aj finančne pomáhať pri zavádzaní metodiky pre harmonizáciu testov kvality potravín. Ak by bola šanca získať nejaké zdroje, Slováci by ich určite investovali do laboratórnej diagnostiky, aby zlepšili kvalitu testovania aj v iných oblastiach v rámci boja proti duálnej kvalite potravín.
Podľa predsedu ŠVPS SR sa o tejto téme už rok hovorí na celoeurópskej úrovni. Privítal snahu europarlamentu podporiť kampaň zameranú na boj proti rôznej kvalite potravín a spresnil, že je načase nastaviť jasné pravidlá, aby sa tento fenomén v rámci jednotného európskeho trhu a pri voľnom pohybe tovarov, podarilo eliminovať.