Moskva 223. marca 2018 (HSP/Sputnik/Foto:pxhere)
 

Dva základne biologické mechanizmy spôsobujú postupnú degradáciu genofondu ľudskej populácie, povedal Sputniku France známy popularizátor vedy, doktor biologických vied a odborník na teóriu evolúcie Alexandr Markov.

Ilustračné foto

Jednou z príčin zhoršenia genofondu je oslabenie výberu proti väčšine škodlivých mutácií. Ak skôr platil prirodzený výber a zdravotne slabí ľudia umierali v detstve, alebo i ako novorodenci, potom je dnes detská úmrtnosť minimálna a výber nefunguje.
Markov podotkol, že bez ohľadu na zníženie detskej úmrtnosti sa u novorodencov objavujú v priemere 70 nových mutácií, ktoré nemali ich rodičia.
„Sú medzi nimi neutrálne zmeny, ale vždy je niekoľko mutácií, ktoré môžu znížiť kvalitu fungovania organizmu: narušiť jeho systémy alebo podsystémy (svalstvo, kostra, apod.), a čo je hlavné, zhoršiť činnosť mozgu,” upresnil biológ.
Existuje tiež ďalší problém zhoršenia genómu. Veľký počet základných výskumov svedčí, že škodlivé genetické varianty sú obzvlášť podporované výberom, pretože dovoľujú ľuďom lepšie rozmnoženie v súdobých podmienkach.
„V dnešnej spoločnosti existuje nasledujúci trend — hlúpi ľudia a nevzdelanci sa rozmnožujú lepšie,” povedal Markov.
Ľudia, ktorí majú genetický podklad pre vzdelanie a šikovnosť, zanechávajú spravidla menšie potomstvo, pretože začínajú rodiť neskôr, tvrdí bádateľ. Nejde o veľmi veľký rozdiel, priemerne rok alebo dva. Ale i toto stačí, aby vznikla prednosť výberu oproti génom vzdelánia a intelektu.
 

Príspevok Biológ vysvetlil, prečo ľudský genofond degraduje zobrazený najskôr Hlavné správy.