St.Pölten 22. augusta 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)
 
Vrcholným programom pre deti z diecézy St. Pölten je Týžden biblie pre deti, ktorý teraz odštartoval v areáli dómskej fary St. Pölten. 140 detí a 30 mladých vo veku od 8 do 14 rokov môže zažívať do 24. augusta „veľkolepý prázdninový týždeň“ spojený s biblickým divadlom, hrou a zábavou, oznámila diecéza v pondelok.

Ilustračné foto

Pod heslom „Abrahám, dôveruj!“ zažijú deti a mládež, „ako možno s dôverou oveľa lepšie kráčať ďalej po svojej ceste“. Aj 60 dobrovoľníkov z radov dospelých spolupracovníkov napomáha pri realizácii tohto farského projektu. Celkovo na tábory cez Katolícku mládež prichádza tento rok 4 000 detí.
Mladí začnú bežný táborový deň detskými a mládežníckymi rannými chválami o 9.00 hodine v dóme. Na modlitbu nadviaže biblické divadlo. Tobias Resch naštudoval texty, ktoré majú priblížiť posolstvo Svätého písma pre mladých poslucháčov. Deti a tínedžeri môžu rozdelení podľa veku do 12 skupín hĺbať nad obsahom a výrokmi predstavenými v biblickom divadle a spoločne spracovávať témy, s ktorými sa v živote bežne stretávajú.
Po obede nasledujú tematické workshopy, ako napríklad: práca s drevom, kreatívne maľovanie, varenie, atď. Od 15.00 hod. nasleduje program vonku – futbal, volejbal, hry vonku alebo „vodná bitka“. Večerná modlitba o 18.00 hod. je opäť duchovným podnetom, v centre ktorého sú znova, ako už ráno, biblické osobnosti. Večerný program vo štvrtok bude plný hier a predstavení na javisku v záhrade kapituly. Na tomto programe sa očakáva i prítomnosť diecézneho biksupa, Mons. Aloisa Schwarza.
Príspevok Biblický prázdninový týždeň pre deti a mládež pripravili v diecéze St. Pölten zobrazený najskôr Hlavné správy.