Bratislava 18. apríla 2017 (HSP/Naše pozemky/Foto:TASR-Jana Vodnáková)

Takto si cez Slovenský pozemkový fond (SPF) agrobaróni zabezpečili prístup k vašim pozemkom, na ktoré berú obrovské dotácie: SPF prenajíma štátnu pôdu a podiely neznámych vlastníkov na vašich parcelách, ktoré im však prenajíma ako celú parcelu. Vás sa nikto nikdy nepýtal, nanajvýš ste dostali nejakú ponuku na aspoň 20-ročný nájom, ku ktorému ste sa nechceli zaviazať…?

Ilustračné foto

Proti tomu, aby niekto užíval vašu pôdu bez vášho súhlasu, môžete protestovať pred schválením nájomnej zmluvy SPF – celý utorok 18.4. môžete namietať proti týmto návrhom zmlúv a ďalším:

http://pozfond.sk/sk/infoservis/zmluvy-na-prerokovanie

Podmienkou, aby dostal niekto nájomnú zmluvu so SPF, je podľa nariadenia vlády 238/2010 Z.z., že musí mať uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

Mnohí podnikatelia túto podmienku ani nesplnili, no SPF s nimi uzavrel zmluvu, lebo ľudia, malí vlastníci nič nenamietali. O možnosti namietať, protestovať nevedeli. Vy teraz však viete a stačí, aby ste veľmi jednoducho napísali svoju námietku cez internet a tak nedovolili rýchle obohatenie agrobarónov na úkor našich rodín. SPF nemôže ignorovať zákony!

Namietkujte napr. takto: “Ja dolu podpísaný/á, protestujem, aby firma XY uzavrela nájomnú zmluvu s SPF, nakoľko nespĺňa zákonnú podmienku – nemá na prenajímaných parcelách v katastrálnom území mojej obce (uveďte názov) uzavretú zmluvu so mnou, resp. s členom mojej rodiny ako majiteľom parcely, prenajímanej SPF v celku.” V každom prípade je lepšie uviesť aj plnú adresu, aby to SPF akceptoval a mohol Vám aj odpovedať.

Viete ako pokútne to SPF bežne robí? Prenájme parcely C, ktoré nemajú vlastníka. Tie však prekrývajú parcely E, ktoré sú vlastníctvom súkromných osôb s nejakými podielami SPF. Svoje E parcely preto na konci návrhu nájomnej zmluvy SPF s agrofirmami nenájdete, nájdete tam parcely C bez vlastníka. Pod nimi musíte nájsť na mape parcely E – k čomu presný návod nájdete na webstránke www.nasepozemky.info/Kataster.

Druhý spôsob ako zastaviť poškodzovanie Vašich vlastníckych práv, je že požiadate o dotácie na svoje pozemky sami pre seba. Na 1 ha sa vypláca najmenej 200 Eur (za pokosenie) každý rok. Toľko dostanú agrofirmy len, keď pomulčujú trávu, t.z. že ju len posekajú a nechajú ležať na lúke, ani nezbierajú seno. Dostanú viac, ak niečo vypestujú, za sad a vinicu dostanú takmer dvakrát toľko. Viac o dotáciach na www.nasepozemky.info/Dotácie.

Je čas, aby vaše pozemky zarábali aj pre vás, nielen pre agrobarónov. Postavte sa za svoje práva.