Trnava 28. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR/Michal Svítok)

Kandidát Strany maďarskej komunity (SMK) na predsedu a súčasný podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) József Berényi (50) považuje pri svojej kandidatúre za najväčšiu výzvu preukázať, že občan maďarskej národnosti dokáže viesť región k spokojnosti obyvateľov. Jeho prioritami sú rozvoj sociálnych zariadení, rekonštrukcie ciest a efektívne využitie eurofondov. 
Na snímke predseda strany Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi

-Čo vás viedlo ku kandidatúre na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, čím môžete byť pre TTSK na poste predsedu prínosom?-
Podrobne poznám kompetencie, finančné možnosti, regionálne rozdiely TTSK. Vychádzajúc z týchto poznatkov si myslím, že dokážem viesť tento kraj rovnomerným spôsobom tak, aby každý sa tu cítil ako doma.
-Aké sú vaše priority v oblasti školstva, dopravy, zdravotníctva, cezhraničných projektov a využitia eurofondov?-
Najväčšou finančnou výzvou pre TTSK je oprava ciest II. a III. triedy. Zvýšená kamiónová doprava spôsobuje, že cesty vyžadujú častejšie opravy. Budem presadzovať, aby boli spoplatnené aj cesty II. triedy s výnimkou pre miestnych podnikateľov. Takáto zmena by priniesla menšiu zaťaženosť týchto ciest.
V oblasti školstva treba pokračovať v rekonštrukcii škôl tak, aby budovy a vybavenie školských zariadení splnili požiadavky moderného vzdelávania.
V oblasti zdravotníctva vidím potrebu regulovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji na základe objektívnych kritérií v spolupráci s viacerými inštitúciami, ako sú zdravotné poisťovne, ministerstvo zdravotníctva či Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podobne.
Čo sa týka cezhraničnej spolupráce a eurofondov chcem naďalej spolupracovať so susednými župami Česka, Maďarska, Rakúska, nadviazať na doterajšie úspechy a podať ešte viac spoločných úspešných projektov. Eurofondy plánujem využiť najmä v oblasti navýšenia kapacít sociálnych zariadení a opravy ciest.
-V čom je podľa vás TTSK silný, výnimočný, resp. aké sú jeho slabé miesta?-
TTSK je silný z hľadiska dobrých hospodárskych výsledkov aj z hľadiska nízkej nezamestnanosti. Rôznorodosť kraja pri danom manažmente môže byť taktiež prínosom pre celý kraj. Slabé miesta vidím v spomenutej dopravnej vyťaženosti a v ťažkostiach okolo vybudovania spoločnej regionálnej identity.
-Na čo z práce doterajšieho vedenia by ste nadviazali?-
Nakoľko som bol štyri roky podpredsedom TTSK, nadviazal by som na viaceré súčasné aktivity kraja. Mojou najväčšou výzvou je, aby som preukázal, že občan maďarskej národnosti dokáže viesť tento región k spokojnosti.
-Vyskytli sa kauzy Čistý deň v Galante, piešťanské letisko, neodvolanie riaditeľa poľnohospodárskej školy v Trnave, ako by ste ich v danej situácii riešili vy?-
Pokiaľ ide o Čistý deň, tak TTSK má kompetencie výlučne v oblasti poskytovania finančných prostriedkov pre podobné zariadenia. Naša kontrola siahala len na kontrolu vyúčtovania príspevku za príslušný rok. Samotný výkon opatrení schvaľuje a kontroluje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré udeľuje respektíve odoberá akreditáciu.
V prípade Letiska Piešťany, a.s. ide o to, že toto regionálne letisko v blízkosti Bratislavy a letiska vo Viedni samotný TTSK financovať nedokáže. Ak sa do riešenia nezapojí vláda SR, respektíve silný investor, tak letisko zanikne.
Okamžité odvolanie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárskej v Trnave tak, ako to požadovala hlavná školská inšpektorka, nerieši situáciu, ktorá vyplynula z výsledkov komplexnej inšpekcie na škole. Považujem za dôležité, aby vzniknuté nedostatky odstránil riaditeľ, ktorý bol vo funkcii počas konania inšpekcie. Vzhľadom na tieto dôvody zmena vo funkcii riaditeľa školy by mala byť riešená až na základe vyhodnotenia plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
-Kandidujete aj na post poslanca. Je to poistka, keby predsedníctvo nevyšlo?-
Nie je to nezvyčajné, že predsednícky kandidát je aj kandidátom za poslanca kraja, podobné prípady sú bežné aj v prípade komunálnych volieb, keď kandidát na primátora je aj kandidátom na poslanca.
-Akú kompetenciu by ste vyšším územným celkom (VÚC) pridali a prečo?-
V oblasti Regionálneho operačného programu (eurofondy) by som úlohu riadiaceho orgánu posunul na úroveň VÚC. Poskytol by som zákonnú možnosť vyrubenia poplatkov na nákladnú dopravu na cestách II. a III. triedy.