Taliansko 6. decembra 2016 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Wikimedia)

Bazilika sv. Rity v Cascii (Kašši) opäť otvorila svoje brány pre veriacich po októbrovom hrozivom zemetrasení.

Sv.Rita da CasciaSv.Rita da Cascia

Slávnostnému obradu znovuotvorenia pútnického miesta včera popoludní predsedal arcibiskup Spoleta-Norcie Mons. Renato Boccardo. Viac už pre Vatikánsky rozhlas prezradil rektor Baziliky sv. Rity v Cascii otec Bernardino Piciaroli:

„Po zemetrasení, predovšetkým po tom z 30. októbra, boli bazilika a kláštor kvôli škodám, ku ktorým tam došlo, z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Po zásahu hasičov, ktorí zabezpečili niektoré časti baziliky, dnes môžeme aspoň minimálne pokračovať v činnosti. Teda môžeme znovu otvoriť, predovšetkým obnoviť prístup k urne“.

Sanktuárium sv. Rity v Cascii ročne pritiahne státisíce pútnikov z celého sveta. Dôvodom sú práve pozostatky talianskej svätice, ktoré odpočívajú v krištáľovej urne. Miestni obyvatelia sú za znovusprístupnenie baziliky vďační, pokračuje otec Piciaroli:

„Baziliku sv. Rity sme otvorili v duchu vďačnosti Pánovi, lebo nás ochránil pred ťažkými, veľmi závažnými situáciami. V Cascii ani v okolí neboli žiadne obete na životoch. Mnohé príbytky miestnych sú však zničené. Máme veľké šťastie, že sme mohli znovu otvoriť našu baziliku“.

Na nedeľnej slávnosti znovu otvorenia sa zúčastnil aj veľký počet hasičov a členov záchrannej služby. Otrasy zeme na konci októbra tohto roku poškodili v diecéze Spoleto-Norcia približne 250 kostolov a cirkevných budov. Miestnym obyvateľom, ktorí naďalej žijú v strachu z ďalších otrasov zeme, vyjadril duchovnú blízkosť aj pápež František. Ďalej otec Piciaroli:

„Ľudia ešte stále prežívajú strach, ešte stále sú omráčení a poznačení nedostupnosťou k svojim príbytkom: mnohí z nich stále žijú v obytných prívesoch, v stanoch a mnohí sú ubytovaní v ubytovniach a hoteloch. Aj my sme dali k dispozícii dom pre duchovné cvičenia, kde sa môže nejakým spôsobom pomôcť ľuďom prežiť, kde môžu spať a najesť sa. Pomoc, ktorú im možno ešte dať – predovšetkým hľadiac do budúcna – je určite blízkosť v potrebách, ktoré isto nastanú, lebo cesta obnovenia práce a činnosti podnikov bude dlhá a ťažká. Myslím si, že toto je prvá vec, ktorú treba urobiť: pomôcť, ako každý vie. Rovnako je potrebný aj nejaký zásah zo strany verejných inštitúcií a vlády, aby boli skutočne prítomní pri hľadaní riešenia problémov ľudí“.

Podľa slov rektora Baziliky sv. Rity v Cascii otca Piciaroliho znovu otvorenie sanktuária tiež znamená pre ľudí obnovenie modlitby k sv. Rite na vyprosenie „útechy, ktorá plynie z Pánovej milosti“:

„Hľadieť zblízka na osobu tejto ženy určite pomôže mnohým rodinám, aby znovu objavili nádej a tiež aby sa obnovil príliv pútnikov. Znamená to otvoriť srdce a myseľ nádeji napriek všetkému, napriek zemetraseniam a ťažkostiam…“.