Košice 22. mája 2017 (HSP/Foto:Augustiniáni)

Augustiniánska rodina v Košiciach sa v nedeľu zišla na odpustovej slávnosti svätej Rity. Hlavným celebrantom bol rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch Vladimír Pekľanský, SAC.
Augustiniánska rodina v Košiciach sa v nedeľu zišla na odpustovej slávnosti svätej Rity

V homílii poukázal na pravé hodnoty v živote a ozajstnú lásku. “Oslovilo ma hlavne to, ako dokázala žiť manželský život v prostredí, v ktorom bolo plno napätia a násilia, krvnej pomsty z pokolenia na pokolenie. Ona aj v takomto prostredí dokázala žiť svoj život v Kristovi, bola stále s ním spojená. Naozaj iba v Jeho láske a odpustení to človek dokáže,” povedal hlavný celebrant.
V závere pridal svedectvo zo svojho osobného života. Povedal, že jeho otec bol alkoholik. “Prežili sme si ozaj veľmi ťažké chvíle, plné bolesti a strachu a neraz som aj schytal, ale všetci aj v rodine to tak vnímame, že to bolo obdobie takéhoto očistenia a dá sa  povedať že aj formácie. Vnímam to, že presne tak, ako to dokázala svätá Rita zvládať tú krvnú pomstu, takto sme to dokázali aj my v rodine. Dokázali sme odpustiť svojmu otcovi aj to násilie, napätie aj alkohol. A naopak prišiel do našich sŕdc rešpekt, úcta a láska. To všetko pramenilo od Boha.”
Od 9. februára 2017 až do 22.mája, kedy sa v Cirkvi slávi sviatok sv. Rity, sa veriaci stretávali každý štvrtok pri slávení svätej omše, modlitbách, ale aj duchovných rozhovorov s bratmi augustiniánmi, ale aj s hosťami, ktorý prichádzali počas pätnástich štvrtkov. Počas týchto štvrtkov si dobrovoľníčky prichystali pre hostí i prítomných agapé. Posledný štvrtok zavítal do kláštora sv. Augustína košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Svätá Rita bola augustiniánska svätica, rehoľníčka, ktorá je  patrónkou v beznádejných životných situáciách. “Svätá Rita po smrti svojho manžela, detí a  odpustení krvnej pomsty žila v augustiniánskom kláštore ako mníška ešte 40 rokov. Pätnásť rokov pred smrťou dostala stygmu, takže bola aj stygmatička kríža,” hovorí predstavený rehole sv. Augustína v Košiciach Juraj Pigula, OSA.
Janka Pavelová