Slovensko 23. januára 2017 (HSP/Foto: TASR – Martin Baumann, Michal Svítok)

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Asociácia užívateľov služieb, Združenie občianskej sebaobrany vyzývajú prezidenta SR Andreja Kisku, aby odvolal predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka.

Na snímke Andrej KiskaNa snímke Andrej Kiska

„Spotrebiteľov v EÚ po privatizácii služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme mali zostať služby za dostupné ceny a v primeranej kvalite. Krutou realitou na Slovensku sa stal opačný trend. Spotrebitelia čelia neustálemu zvyšovaniu cien, pričom ceny energií pri nízkych priemerných mzdách Slovákov dosahujú vrcholné priečky v Európskej únii,“ uvádzajú vo svojom stanovisku predstavitelia Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska menovite Božena Stašenková, Oliver Petrík, Jana Miklovičová.

Úlohu kordinácie spotrebiteľskej politiky zverila slovenská vláda Ministerstvu hospodárstva SR a reguláciu cien Úradu na reguláciu sieťových odvetví. Ich zástupcovia v praxi však podľa asociácie preukazujú,  že ciele spotrebiteľskej politiky trhovej ekonomiky nerešpektujú. „Na základe súčasného navýšenia cien vody a energií sa naopak domnievame sa, že zohľadňujú  požiadavky  lobbistických  skupín, podobne ako pri prijímaní  zákonov o tepelnej energetike.“

Predstaviatelia asociácie sú zároveň toho názoru, že členské štáty EÚ finančne podporujú aktivity spotrebiteľských organizácií,  aby  informovali, vzdelávali a zastupovali záujmy spotrebiteľov. Slovensko s ich finančnou podporou patrí medzi najhoršie v EÚ a financuje iba aktivity na riešenie sporov mediáciou. „Ministerstvo hospodárstva  SR so zástupcami spotrebiteľských organizácií komunikuje iba raz za dva roky a o problémy, ktoré trápia tisíce spotrebiteľov sa nezaujíma. Na porovnanie v Belgicku  sú zástupcovia spotrebiteľov súčasťou regulačnej rady, ktorá rozhoduje o cenách. Ochranu  záujmov spotrebiteľov  nevidíme ani z Európskej komisie, ktorá z energetického podvýboru vylúčila kritického zástupcu spotrebiteľov a domnievame sa, že podporila účasť advokátky, ktorá zastupovala Asociáciu  výrobcov elektriny zo Slnka,“ vysvetlili.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska zároveň upozorňuje aj na skutočnosť, že prípravu  na život trhovej ekonomiky podceňuje aj ministerstvo školstva, ktoré žiakom ponúka iba finančnú gramotnosť. „Chýba spotrebiteľské vzdelávanie budúcich učiteľov na fakultách a priebežné vzdelávanie učiteľov. Výsledkom absencie informovania, vzdelávania, ale aj zákonov dôsledne chrániacich práva  a záujmy  spotrebiteľov, sú bezbranní spotrebitelia, ktorí prichádzajú o nemalé  finančné zdroje,“ uvádza sa tiež v stanovisku.

Zástupcovia  slovenských  spotrebiteľov  preto požadujú zodpovednú spotrebiteľskú  politiku a ochranu svojich záujmov.  „Vyzývame preto prezidenta, aby odvolal predsedu Regulačnej rady ÚRSO a premiéra, aby odvolal ministra hospodárstva, pretože zvýšenie cien vody a energií umožnilo dodávateľom dosiahnuť vyššie zisky na úkor spotrebiteľov, pričom ohrozili  zabezpečenie  základných  životných potrieb sociálne odkázaných rodín, rodín s nízkymi príjmami a dôchodcov,“ dodávajú na závere predstavitelia Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska.

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef HoljenčíkNa snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef Holjenčík

Dôvodom nespokojnosti občanov a predstaviteľov Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska, Asociácie užívateľov služieb a Združenia občianskej sebaobrany je navýšenie manipulačného poplatku a fixnej zložky za distribúciu plynu a elektriny zo strany regulačného úradu (ÚRSO). A preto aj napriek zníženiu cien energií spotrebitelia obdŕžali zálohové platby za energie, ktoré boli neprimerane vysoké.

Do celého chaosu s cenami sa zapojila vláda, ktorá vyjadrila nesúhlas. Regulačný úrad teda musí pre rok 2017 prehodnotiť svoje rozhodnutia týkajúce sa navýšenia fixných poplatkov pri distribúcií energií. Zároveň prezident môže šéfa regulačného úradu, ktorý je zároveň predsedom Regulačnej rady ÚRSO, odvolať len na základe návrhu vlády.