Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Argumentácia spoločnosti MH Invest vo veci dostavby cestnej infraštruktúry pri Strategickom parku Nitra je podľa mesta Nitra diletantská. „Táto štátna firma si bohužiaľ veľa vecí vykladá po svojom a v mnohých vyjadreniach zavádza,“ uviedol ďalej v reakcii na vyjadrenia MH Invest pre agentúru SITA hovorca Nitry Tomáš Holúbek. Územný plán mesta je podľa neho jednoznačne v súlade s nadradeným územným plánom vyššieho územného celku a ak MH Invest tvrdí niečo iné, tak zavádza a účelovo klame

Ilustračné foto

„Naše tvrdenia vieme okrem iného vydokladovať aj stanoviskom Okresného úradu v Nitre zo 6. septembra 2018, v ktorom okresný úrad konštatuje, že sme v súlade s územným plánom Vyššieho územného celku. Nerozumieme teda celkom tomu, prečo takéto nepravdivé informácie idú cez štátnu firmu do médií a prečo takéto nepravdivé informácie dostáva aj dosluhujúci premiér. Je to pre nás nepríjemná situácia a voči klamlivým obvineniam sa budeme samozrejme brániť,“ skonštatoval hovorca.

Obvinenie MH Invest, že chce mesto Nitra zastavať R1, je podľa jeho hovorcu úplne smiešne. „Rovnako zavádzajúce sú aj ich tvrdenia v prípade plánovanej cesty: štvorprúdová cesta je naplánovaná aj v územnom pláne VÚC, nie je tam však plánovaná mimoúrovňová križovatka – to sú dve úplne odlišné veci. Plne si uvedomujeme dôležitosť dobudovania obchvatu Šindolka pre bezpečnosť a plynulosť premávky v danej lokalite. Našou úlohou je zabezpečiť, aby jeho výstavba prebehla v súlade so zákonmi a nariadeniami,“ poukazuje Holúbek. Mimoúrovňová križovatka, ako ju navrhuje MH Invest, je podľa neho v rozpore s územným plánom mesta aj s územným plánom vyššieho územného celku. „V prípade okružnej križovatky, ktorá je v súlade s územným plánom, sme pripravení ihneď vykonať kroky potrebné k tomu, aby mohlo prísť k okamžitej realizácii dobudovania obchvatu. Mesto Nitra mimoúrovňovú križovatku v lokalite odmieta aj preto, lebo by mala vyrásť v rozvojovej lokalite mesta, ktorá je prepojením Zobora a Šindolky so zvyškom mesta,“ objasnil.

Spoločnosť MH Invest v stredu informovala, že mesto Nitra sa bráni dostavbe posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v bezprostrednej blízkosti Strategického parku Nitra „nekompetentnými vyjadreniami a zvláštnym územným plánom“. „MH Invest považuje za zlý vtip alebo absolútnu nekompetentnosť, ak sa zástupcovia vedenia mesta Nitra bránia dokončeniu posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v bezprostrednej blízkosti Strategického parku Nitra s odôvodnením, že schválené a navrhnuté dopravné riešenie v podobe výstavby nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako štvorpruh, je v rozpore s územným plánom mesta Nitra,“ konštatovala firma. Ak by podľa nej Nitra postupovala v záujme svojich obyvateľov a zamestnancov Strategického parku Nitra, už viac ako tri mesiace mohlo mesto dohliadať na realizáciu cesty s kapacitou na ďalších 20 rokov, na ktorú nemusí vynaložiť jediné euro.

MH Invest tvrdí, že samotné mesto Nitra vo vyjadrení k záväznému stanovisku konštatovalo, že dopravná štúdia predložená spoločnosťou MH Invest mu preukázala potrebu riešenia štvorpruhovej komunikácie v uvedenej lokalite a že nezosúladila územný plán mesta s územným plánom Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Mesto Nitra zablokovalo realizáciu uvedeného projektu v polovici roka vyhlásením, že si nechá do konca októbra 2019 vypracovať vlastnú dopravnú štúdiu. Podľa našich informácií výsledky takejto štúdie mesto doposiaľ nezverejnilo. V prípade, ak mesto navrhne akýkoľvek variant, jeho schválenie podlieha záväznému vyjadreniu zo strany Slovenskej správy ciest, ktorá variant (nadúrovňová križovatka + štvorpruh) vyhodnotila a podporila ako najefektívnejšie a dlhodobé dopravné riešenie,“ poukázal MH Invest.

Spoločnosť má pritom podľa vlastných vyjadrení už niekoľko mesiacov projekt plne pripravený po projektovej, stavebno-technickej, ako i finančnej stránke. „Na základe doterajších vyjadrení zástupcov mesta Nitra je zjavné, že si neuvedomujú závažnosť situácie a skutočnosť, že akákoľvek zmena by si vyžiadala tiež prepracovanie celého projektu, jeho opätovné schválenie, následne aj zmenu územného plánu. Zároveň by museli byť nanovo realizované všetky stavebné a povoľovacie konania. Nie je vylúčené, že prípadné výraznejšie zmeny by si vyžiadali aj úplne nový proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie. Mesto by tak opäť oddialilo dokončenie úseku o niekoľko rokov,“ uzatvorila firma.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj