Košice 29. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Arcidiecézna charita Košice zorganizovala počas pôstneho obdobia na viacerých miestach Košíc zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi. Vďaka otvorenosti a dobrote mnohých vyzbierali až jednu tonu potravín a potrieb. Tieto dary prerozdelili do Charitného domu sv. Alžbety a do Krízového centra pre matky s deťmi. Touto štedrou nádielkou vie charita zabezpečiť fungovanie tvorivých dielní na istý čas, pretože najsilnejšou motiváciou najmä pre rodiny v núdzi je príspevok vo forme potravín, či potrieb na hygienu.

Arcidiecézna charita Košice vyzbierala pre ľudí v núdzi jednu tonu potravín

“Úprimná vďaka patrí tým, ktorí sa zapojili do našej zbierky. Obchodnému domu Metro a jeho štedrým nakupujúcim, ktorí počas zbierky priamo v Metre neobišli naše promostanovisko a prispeli zo svojho nákupu, Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, Základnej škole a Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v Košiciach, Farnosti sv. Michala archanjela v Poľove a Farnosti sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Dobrý Boh nech odmení darcov bohatou odmenou,” informovala TK KBS Adriana Čurajová, PR manažérka Arcidiecéznej charity Košice.
Ďalšou tradičnou aktivitou bolo napríklad dnešné veľkonočné stretnutie priateľov a podporovateľov charity s ľuďmi bez domova. Konal sa v Charitnom dome svätej Alžbety. “Toto stretnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov mestských častí, donorov a dobrovoľníkov, ktorí pravidelne navštevujú náš Charitný dom a ochotne pomáhajú. Sme veľmi radi, že aj tento veľkonočný čas poskytuje priestor na stretnutie, zblíženie sa a prehĺbenie vzťahov,” uviedla Adriana Čurajová. Zároveň informovala o tom, že po polročnom fungovaní majú vo verejnosti výbornú odozvu z projektu Hlinený dukát. Ide o pomoc ľuďom bez domova. Darovaním hlinených dukátov, ktoré je možné v Charitnom dome sv. Alžbety vymeniť za jedlo, hygienu, ošatenie alebo nocľah, im dokáže charita s partnermi vytvoriť dôstojné podmienky pre život. Dôležitým prínosom je, že do útulku prichádzajú s dukátmi aj tí, ktorí doteraz nevyužívali žiadne sociálne služby.
Ďalšou novinkou je podpora tzv. tvorivých dielní pre mamičky z Krízového centra v Košickej Novej Vsi i ľudí v núdzi z Charitného domu svätej Alžbety. Už v minulom roku sa podarilo charite vytvoriť dve takéto dielne. Klienti v nich vyrábajú mydielka, ružence, či hlinené dukáty. “Snažíme sa takto podporiť sebarealizáciu a rast ich pracovných návykov. Distribúciou výrobkov za dobrovoľný príspevok chceme zmenšiť materiálny nedostatok týchto ľudí. Za aktivitu v tvorivých dielňach ich motivujeme potravinami a hygienickými potrebami. Azda najzraniteľnejšou ohrozenou skupinou sú osamelé matky, lebo chudoba rodičov sa priamo dotýka detí. V týchto dňoch v spolupráci s Úsmevom ako dar plánujeme otvoriť tretiu mydlovú dielňu, kde by mohli prichádzať ženy v núdzi, ktoré nežijú v krízových centrách. Chceme im ponúknuť túto možnosť ako formu prevencie pred stratou vlastného bývania,” dodala PR manažérka.
 
Príspevok Arcidiecézna charita Košice vyzbierala pre ľudí v núdzi jednu tonu potravín zobrazený najskôr Hlavné správy.