Nové Zámky 31. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)
 
V piatok 26. októbra si trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prevzal z rúk primátora Otokara Kleina ocenenie Čestný občan mesta Nové Zámky. Slávnostný akt sa uskutočnil vo farskom kostole v Nových Zámkoch

Na snímke Mons. Ján Orosch

Trnavský arcibiskup Ján Orosch pôsobil ako pastoračný kňaz na desiatke miest v pôvodnej Trnavskej a neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze. Novozámocká farnosť bola prvým pôsobiskom kňaza Jána Oroscha po páde totalitného režimu, ktorý i jemu samému uštedril viacero bolestivých rán z dôvodu odvahy brániť pravdu napriek stanovenému oficiálnemu socialistickému názoru v krajine. Podľa arcibiskupových vlastných slov to bola prvá slobodná farnosť v jeho živote a dennodenne si na pôsobenie v tomto meste na južnom Slovensku spomína.
Veriacich v Nových Zámkoch príjemne prekvapila aj skutočnosť, že trnavský arcibiskup Ján Orosch ani po mnohých rokoch po odchode na iné pastoračné pôsobiská nezabudol mená tých, s ktorými bol v Nových Zámkoch v kontakte, ktorí mu pomáhali pri šírení Božieho kráľovstva v tomto juhoslovenskom meste. Pri príležitosti prevzatia ocenenia slávil trnavský arcibiskup Ján Orosch v piatok 26. októbra svätú omšu vo farskom Kostole povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch, kde mu bolo čestné občianstvo slávnostným aktom udelené.
Počas svätej omše si arcibiskup Ján Orosch zaspomínal na obdobie svojej pastoračnej služby v Nových Zámkoch na začiatku deväťdesiatych rokov. V tom období Katolícka cirkev získala miestnosť terajšieho Marianumu, kde bola dovtedy knižnica. Na tomto mieste sa potom uskutočňovali rozličné pastoračné a duchovné stretnutia. „Keď sa tak spätne pozerám do minulosti, tak to bolo niečo úžasné. Potrebný tlak prichádzal zdola, zo strany veriacich,“ zaspomínal Ján Orosch na čas prežitý v Nových Zámkoch.
TK KBS informoval Dušan Kolenčík

Príspevok Arcibiskup Ján Orosch sa stal čestným občanom mesta Nové Zámky zobrazený najskôr Hlavné správy.