Prešov 13. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak zriadil nový Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za jeho prvého vikára menoval Martina Zlackého, farára humenskej gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Oznámil to počas dnešných obradov na Svätý a veľký štvrtok v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove na konci archijerejskej svätej liturgii, ktorú spolu s ním koncelebroval pomocný prešovský biskup Milan Lach, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš a viac ako dvesto kňazov.

Na snímke prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak

Informoval o tom hovorca prešovského arcibiskupstva Ľubomír Petrík. Počas svätej liturgie arcibiskup posvätil myro – vzácny olej na udeľovanie sviatosti myropomazania (birmovania) a umyl nohy dvanástim kňazom z radov dôchodcov. Urobil tak podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý keď umyl nohy svojim učeníkom, vybral si posledné miesto, pretože nohy pred stolovaním umývali sluhovia alebo deti, a tak preukázal, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.

V dekréte, ktorým Babjak zriadil nový Humenský archieparchiálny vikariát, sa uvádza, že tak urobil “vedený starostlivosťou o zverenú cirkev, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov a mravov potrebné na dosiahnutie čo najväčšieho duchovného dobra aj pre najvzdialenejšie farnosti v Prešovskej archieparchii.” Úlohou vikára bude vykonávať pastoračné návštevy vo farnostiach, vizitácie farností, po porade s metropolitom zvolávať kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov, liturgické slávnosti.

Bude sa zúčastňovať na liturgických sláveniach a pracovných stretnutiach Prešovskej archieparchie, navrhovať prekladanie kňazov, štvrťročne referovať o vikariáte. Vikár má právo nosiť kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Jeho úlohou bude tiež spravovať a dozorovať stavbu novej budovy vikariátu. V kompetencii Prešovského arcibiskupstva naďalej ostávajú cirkevno-právne a ekonomicko-právne záležitosti.

Územie Humenského archieparchiálneho vikariátu tvoria protopresbyteráty: Humenné, Hanušovce nad Topľou, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou-mesto a Vranov nad Topľou-Čemerné. Do vikariátu nespadá Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli.

Na Svetlý pondelok 17. apríla o 9.00 h pri archijerejskej svätej liturgii v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom Babjak slávnostne uvedie prvého vikára Humenského archieparchiálneho vikariátu do úradu.