Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, ak je z neho možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu. Vyplýva to z pripomienok rezortu spravodlivosti ku koaličnej poslaneckej novele Trestného poriadku. Tá mala zabezpečiť, že anonymy a podania označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, príslušné orgány nemusia vybavovať

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd)

Právna norma od šestice koaličných poslancov sa momentálne nachádza v parlamente v druhom čítaní. V tejto legislatívnej fáze sa k poslaneckým návrhom vyjadruje aj vláda. Tá právnu normu ako celok v utorok na výjazdovom rokovaní odobrila, zazneli však viaceré výhrady. O novele samotnej sa malo definitívne rozhodnúť už na prebiehajúcej schôdzi NR SR, predkladatelia ju však preložili na novembrovo-decembrové plénum.
Rezort spravodlivosti upozornil, že pôvodná formulácia pripravená poslancami koliduje so základnými zásadami trestného konania. “Okrem toho by mohol byť poslanecký návrh v predloženom znení problematický aj z hľadiska možného rizika kolízie s deklarovanými výzvami vo vzťahu k občanom, aby oznamovali trestné činy korupcie hoci aj anonymne, pričom na tento účel boli aj zriadené špeciálne linky,” argumentuje ministerstvo.
Do novely preto navrhuje vlastné formulácie toho, ako by sa malo v takýchto prípadoch postupovať. Prvá hovorí, že “podanie, ktoré je označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa alebo bez údajov o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie. Anonymné podanie policajt, prokurátor alebo súd nie je povinný vybavovať; to neplatí, ak na podklade anonymného podania je možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu”.
Druhá formulácia spočíva v tom, že “ak nie je na podklade anonymného podania možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu, policajt, prokurátor alebo súd odstúpi podanie na prešetrenie jeho obsahu príslušnému orgánu verejnej moci alebo ho založí do spisu v trestnej veci, s ktorou obsah anonymného podania súvisí”.
Podľa názoru ministerstva spravodlivosti nie je tiež správne, aby sa ukončilo šetrenie anonymov len z dôvodu, že od momentu účinnosti novely by sa anonym nepovažoval za trestné oznámenie. Preto žiada túto časť z poslaneckej novely vypustiť.
S pôvodným znením novely prišli poslanci Miroslav Číž, Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD), Elemér Jakab, Irén Sárközy (obaja Most-Híd), Magdaléna Kuciaňová a Radovan Baláž (obaja SNS). Takýmto spôsobom chceli vyriešiť priveľkú záťaž orgánov činných v trestnom konaní.
 
Príspevok Anonymné a neúplné podania by sa mali prešetrovať zobrazený najskôr Hlavné správy.