Bratislava 13. marca 2019 (HSP/Foto:TASR – Andrej Galica)
 
Dohoda, ktorej rokovania zastrešuje ministerstvo zahraničných vecí SR, má vytvoriť aktualizovaný rámec pre spoločnú spoluprácu Slovenska a Spojených štátov amerických v oblasti obrany, keďže od roku 2014 sa počet spoločných aktivít s USA zvyšuje

Na snímke veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR Adam Sterling

Rezort obrany to však považuje za obmedzenie suverenity Slovenskej republiky.
„Akékoľvek vytvorenie právnych podmienok pre pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas, s možnosťou vypovedania zmluvy najskôr po uplynutí doby 10 rokov od nadobudnutia jej platnosti, s 12-mesačnou výpovednou dobou, je niečo s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí. Navyše takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky,” vysvetlila rozhodnutie MO SR hovorkyňa Danka Capáková.
„V prípade, že by bola predmetná dohoda o obrannej spolupráci podpísaná, vytvoril by sa precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, a to navyše bez toho, aby bol stanovený počet amerických vojakov, počty vojenskej techniky, ako aj materiálu bez špecifikovania druhu a konkrétneho účelu,” dodala s tým, že ponuka Spojených štátov amerických bola zameraná výhradne na budovanie zariadení, respektíve objektov, ktoré slúžia prioritne pre rozmiestnenie príslušníkov americkej armády, vojenskej techniky a materiálu.
Dohodu medzi ministerstvom zahraničia, ktoré zastupuje Miroslav Lajčák, ktorý svojho času podal demisiu, no potom si to rozmyslel, hodnotí veľmi pozitívne americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling, ktorý v tom vidí aj príležitosť na vznik nových pracovných miest.
„Naše vzťahy v oblasti obrany sú najsilnejšie v histórii spoločných vzťahov – od skupinových tréningových programov a výmen cez 25-ročné partnerstvo medzi Národnou gardou štátu Indiana a slovenskými Ozbrojenými silami až po historický nákup vojenského vybavenia prostredníctvom plne transparentného programu U. S. Foreign Military Sales,“ píše americký veľvyslanec pre denník Sme a pokračuje.
„Takéto väzby umožňujú aj rýchlejšiu reakciu na prírodné katastrofy, zlepšenie schopností predchádzať a zabrániť teroristickým útokom, koordinovať pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, a prípravu na prípad krízy spôsobenej nepriateľskou zahraničnou mocnosťou,“ snažil sa byť veľvyslanec nekonkrétny, no jediná veľmoc ktorá vo svete krízy vyvoláva je v skutočnosti práve jeho krajina.
„Ako spojenci v NATO sú Slovensko a Spojené štáty pripravené zlepšiť naše už teraz prosperujúce vzťahy. V súčasnosti rokujeme o Dohode o spolupráci v oblasti obrany (Defense Cooperation Agreement), ktorej prijatie zabezpečí právny a praktický mechanizmus na zvýšenie spolupráce vo všetkých aspektoch našich vzťahov v oblasti obrany. Rovnako poskytne Spojeným štátom právny rámec na zvýšenie finančných príspevkov do výšky približne 105 miliónov dolárov na financovanie Európskej iniciatívy odstrašenia (European Deterrence Initiative), určenej na zlepšenie infraštruktúry leteckých základní v Malackách a na Sliači.“
„Väčšinu prác by mohli zabezpečovať slovenskí dodávatelia, čím by sa na Slovensku vytvorili nové pracovné miesta“, snaží sa veľvyslanec vykompenzovať prítomnosť cudzích vojsk, pracovnou príležitosťou pre domácich robotníkov, pri rekonštrukčných prácach.
„Dôveryhodnosť a schopnosť zabezpečiť kolektívnu bezpečnosť členov aliancie závisí od toho, ako členské štáty udržiavajú svoje profesionálne obranné schopnosti. Aby členské štáty boli pripravené na krízu, musia pravidelne koordinovať svoje aktivity a spolupracovať medzi sebou. Toto je hlavný cieľ bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahov v oblasti obrany medzi Spojenými štátmi, Slovenskom a ďalšími spojencami“, zhodnotil americky veľvyslanec dohodu, ktorú inými slovami možno definovať ako obetovanie Slovenska na bojové predpolie po odvetnom kroku Ruska na americké aktivity. Na záver veľvyslanec pridal myšlienku o historickej prosperite a suverenite.
„Vieme, že spolu sme silnejší, a preto aj naďalej poskytujeme podporu, využívame historickú prosperitu, mier, suverenitu a bezpečnosť, ktoré transatlantická aliancia vytvára,“ uzatvára svoj komentár americký veľvyslanec Adam Sterling, ktorý si myslí, že pre Slováka nie je nič lepšie, ako vymeniť svoju suverenitu, za vyasfaltovanie pristávacích dráh na dvoch letiskách.
Tieto nápady amerického veľvyslanca by boli samé o sebe skôr na zasmiatie, keby ľudia ako minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák nemali v pláne napomôcť zrealizovaniu týchto zcestných ideí.
Tomáš Novák
 
Príspevok Americký veľvyslanec vstúpil do diskusie o základniach USA na Slovenku: Rekonštrukciu leteckých základní by mohli zabezpečovať slovenskí dodávatelia, čím by sa na Slovensku vytvorili nové pracovné miesta! zobrazený najskôr Hlavné správy.