Washington 8. apríla 2017 (HSP/Foto:Wikimedia)

Stále viac západných a zaoceánskych odborníkov a médií s údivom konštatujú, že napriek sankciám, krízam, vojnám, nedorozumeniam a blokádam ruské hospodárstvo prekonalo dočasné problémy a začína sa úspešne rozvíjať.

Ilustračné foto

Najnovšie to priznal jeden z najvýznamnejších hospodársko-mediálnych „mamutov“ sveta – americký finančno-ekonomický časopis Forbes, ktorý, tak mimochodom, v tomto roku oslavuje storočnicu svojho vzniku. V redakčnom úvodníku poukazuje na to, že ruská Centrálna banka oficiálne oznámila koniec recesie v ruskom hospodárstve. Prízvukuje, že   „konzervatívna fiškálna politika v Rusku ukázala, že môže byť absolútne odolná voči nízkym cenám ropy a sankciám“.

Forbes konštatuje, že, podľa všetkého, sa ekonomická kríza v Rusku skončila. „Po dvoch rokoch recesie ruská ekonomika vo februári zhodila zo seba pokrytú sankciami krízovú kožu.  V nedeľu agentúra Rosstat uviedla, že ekonomika oficiálne začala rast. Podľa očakávaní, vlani bol pokles ruskej ekonomiky na úrovni 0,2%. Napriek všetkému vo štvrtom štvrťroku  ekonomika narástla v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2015 o 0,3%. Trhoví analytici sa domnievajú, že v tomto roku vyrastie ruský HDP o 1,3-1,7%, za predpokladu, že cena ropy zostane na úrovni 50 dolárov za barel,“ uvádza Forbes.

Poukazuje na to, že v Rusku začali venovať oveľa väčšiu pozornosť malým a stredným  podnikom. Podľa Forbes to znamená, že podiel malých podnikov na HDP sa zvýšil o polovicu  percentného bodu na 19,9%. „Za začiatok alebo koniec recesie považujeme obdobie, keď klesá alebo rastie HDP po dobu dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov v porovnaní s predošlými štvrťrokmi. V súčasnosti údaje za prvý štvrťrok r. 2017 ešte síce neboli zverejnené, ale Centrálna banka Ruska očakáva, že recesia mohla skončiť ešte skôr. Ale bez ohľadu na to, kedy skončila, ukázalo sa, že konzervatívna fiškálna politika v Rusku je odolná voči nízkym cenám ropy a sankciám,“ prízvukuje americký časopis.

Vychádzajúc z údajov Rosstatu, Forbes hodnotí správanie sa Ruska v priebehu hospodárskej  krízy. Poukazuje na to, že Rusko sa predovšetkým snaží znižovať náklady. Pripomína, že pokles domáceho dopytu zapríčinil aj poklesu HDP ako celku. Tento pokles čiastočne kompenzovali oslabením rubľa, ktorý priaznivo ovplyvnil vývoz.

Forbes kladie čiastočne rétorickú, ale čiastočne pragmatickú otázku: „Čo očakáva Rusko v budúcnosti? Niektorí dúfajú, že „pôjde do čerta“… Napriek tomu, súdiac podľa prognóz Centrálnej banky, v tomto roku 2017 ruská ekonomika očakáva rast 1-1,5%. Projektanti ruskej ekonomiky sa poučili v priebehu niekoľkých posledných rokov, keď stavali svoje prognózy na nereálne vysokej cene ropy. V tomto roku cena ropy, s ktorou počítajú v Rusku, predstavuje 40 dolárov za barel,“ pripomína Forbes v závere svojho komentáru.

Eugen Rusnák