Americkí žiaci si budú môcť meniť pohlavie a rasu bez povolenia rodičov

Delaware 8. marca 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)

V americkom štáte Delaware školáci od piatich rokov budú môcť informovať o svojom želaní zmeniť svoje pohlavie a rasu, bez toho aby o tom museli vedieť ich rodičia. Právo žiakov bude obhajovať škola. K zavedeniu takéhoto pravidla sa vyjadril predstaviteľ Delawarského fondu rovnoprávnosti Mark Purpura.
Ilustračné foto

Americký štát Delaware prijme pravidlo, podľa ktorého sa dieťa od piatich rokov môže vyjadriť k zmene svojho pohlavia alebo rasy. Informovať o tomto rozhodnutí svojich rodičov nemusí. Pravidlo 225 prinúti všetky školy štátu, aby dali každému dieťaťu možnosť si zvoliť záchod, šatňu, športový tím a dokonca aj meno bez súvislosti s biologickým pohlavím. Môžu si tiež vyberať rasu. Ak to škola žiakom umožní, rodičia sa nič nedozvedia.
Mark Purpura: “Pravidlo dovoľuje deťom si vyberať vlastné pohlavie a rasu pre školské vedenie. Podľa tohto pravidla sa škola môže vopred obrátiť na rodičov kvôli súhlasu. Než sa na nich škola obráti, musí rozhodnúť, čo bude lepšie pre zdravie, bezpečnosť a blahobyt dieťaťa. […] Je to jednoduché: niektorí rodičia nie sú schopní podporovať svoje dieťa. Bezpečnosť a blahobyt dieťaťa môžu byť ohrozené, ak sa do toho zapoja rodičia. […] Dieťa má právo na dôstojnosť a úctu v škole. Deti si nemusia vyberať medzi dôstojnosťou a úctou – a nebezpečenstvom doma. Nemusí byť ohrozované fyzickým násilím, duševným utrpením alebo ešte niečí m horším. ”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.