Mníchov 29. marca 2017 (HSP/Foto: wikipedia)

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie navrhuje v jeho mníchovskej arcidiecéze kvôli nedostatku kňazov ustanoviť aj ženatých mužov a nechať viesť farnosti aj laicky namiesto ich spájania

Na snímke kardinál Reinhard Marx, mníchovský arcibiskup

Kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova-Freisingu a tiež člen pápežovho poradného zboru kardinálov “Rady deviatich”, na diecéznej plenárnej rade 18. marca povedal, že “iba jeden kandidát kňazstva nastúpi tento rok pre mníchovskú arcidiecézu”.

Vyjadril sa tiež o dôležitosti zachovania jednotlivých farností. Aby sa nespájali, navrhol pilotný projekt “prevzatia farností dobrovoľným laickým personálom na plný úväzok”. Ako vysvetľuje stránka churchmilitant.com, jeho návrh bol reakciou na nedostatok kňazov, ktorý zahŕňal skutočnosť, že “nie všetci kňazi sú schopní viesť farnosti.”

V rámci preskúmania súčasných požiadaviek prijatia mužov ku kňazstvu by podľa neho mohli byť vysvätení aj ženatí muži “viri probati”, čo je latinský výraz pre mužov s morálne preukazujúcou sa cnosťou. Pápež František sa zmienil o tejto možnosti v nemeckých novinách na začiatku tohto mesiaca: “Musíme pouvažovať, či viri probati je jednou z možností. Potom budeme tiež musieť zistiť, aké úlohy by mohli prijať, napríklad v izolovaných oblastiach.”

Pápež k tomu rýchlo objasnil, že kňazský celibát je cnosť, ktorá oslobodzuje muža, aby plne slúžil Bohu a toto zrušenie nezaistí nedostatok kňazov: “Dobrovoľný celibát je často diskutovaný v tomto kontexte, a to najmä v miestach, kde je nedostatok duchovných. Ale dobrovoľný celibát nie je riešením.”

Kardinál Marx potvrdil, že pápež o svätení ženatých mužov nemyslel krajiny ako Nemecko, ale vzdialené oblasti ako “dažďový pralesa v Brazílii, kde katolíci môžu prijímať Eucharistiu prinajlepšom raz za rok”.

Ani katolícky Kódex kánonického práva neumožňuje ženatým mužom stať sa kňazmi bez špeciálneho povolenia. Celibát opisuje ako “zvláštny dar Boží, ktorý umožňuje, aby sa kňaz oddal úplne službe Bohu a ľuďom”.