Bratislava 4. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

Občianske združenie (OZ) Triblavina napadlo na Krajskom súde v Bratislave rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré potvrdilo, že nie je potrebné posudzovať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné prostredie. Informovala o tom Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris, ktorá zastupuje OZ Triblavina.
Na snímke protest aktivistov OZ Triblavina proti zámeru ministerstva dopravy a výstavby SR a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) rozšíriť diaľnicu D1 a križovatku Triblavina

Babiaková v tejto súvislosti pripomenula, že prostredníctvom rozhodnutia envirorezortu mohla Národná diaľničná spoločnosť (NDS) požiadať o vydanie stavebného povolenia na zásadnú zmenu, ktorá mení riešenie celej diaľnice D1 z variantu 3-pruhovej diaľnice s 2-pruhovými kolektormi na variant 4-pruhovej diaľnice D1 bez kolektorov. “Je však je neprijateľné, aby sa významná konštrukčná zmena projektu kľúčovej dopravnej infraštruktúry celoštátneho významu, s dosahom na tisíce obyvateľov, ekonomiku a životné prostredie, uskutočnila bez zákonom vyžadovaného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA),” zdôraznila Babiaková.
Ako ďalej ozrejmila, podnet, ktorý podalo OZ Triblavina na súd, poukazuje na to, že zmena svojím rozsahom a významom vytvára de facto samostatnú stavbu, ktorej vplyv na životné prostredie musí byť posúdený. “Navyše v pôvodnom posudzovaní vplyvov nebol variant 4-pruhovej diaľnice vôbec v hre,” uviedla advokátka. “Žalobou zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zmena stavby je v rozpore s Územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý počíta s výstavbou kolektorov a nie technickým riešením, ktoré dnes presadzuje NDS,” dodala i s upozornením na stanovisko BSK, ktoré je proti výstavbe bez kolektorov.
OZ Triblavina už v súvislosti so zmenou projektu a procesom zmeny stavby pred dokončením podalo podnet aj na Generálnu prokuratúru SR.
Aktivisti žiadajú  vybudovať kolektory a rozširovať diaľnicu D1 podľa vydaných rozhodnutí z roku 2013. Spochybňujú argumentáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá zmenu koncepcie odôvodňuje závermi expertnej skupiny, za relevantný nepovažujú ani argument rezortu, že zmena umožní kolektory vybudovať v budúcnosti, ak to bude potrebné. Zároveň sú aktivisti presvedčení, križovatku Triblavina plánuje MDV SR a NDS bez kolektorov preto, aby vyhoveli súkromnej firme Starland. Tá v dotknutej lokalite plánuje projekt, ktorý sa má podľa samotnej spoločnosti zaradiť medzi najväčšie developerské projekty v stredoeurópskom regióne.
Predseda predstavenstva Starland Holding Ronald Tahotný považuje tvrdenia OZ Triblavina za absurdné, podľa neho aktivisti iba hája svoje vlastné záujmy v lokalite, keďže majú úzke prepojenie na majiteľov pozemkov, ktorých cena bez vybudovania kolektorov klesne. Proti výstavbe bez kolektorov je aj Bratislavský samosprávny kraj.