Košice 4. júla 2017 (HSP/Foto: TASR – Facebook)

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) konštatoval, že zmluva medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI, ktorá prevádzkuje parkovanie, je od začiatku neplatná. Občiansky aktivista z iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť, Henrich Burdiga, nám ozrejmi svoje stanovisko k zverejneným informáciám a žalobe, ktorú podalo mesto v súvislosti s protokolom NKÚ. Burdiga zároveň vysvetlil, čo znamená neplatnosť zmluvy v praxi.

Na snímke Henrich Burdiga

Zverejnili ste časť protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, kde sa konštatuje, že zmluva mesta Košice s firmou EEI je neplatná. Aké budú vaše ďalšie kroky v tejto súvislosti?

Áno, zatiaľ bola zverejnená len časť protokolu, ktorá jednoznačne hovorí, že zmluva medzi mestom a EEI bola uzatvorená v rozpore so zákonom. Samozrejme NKÚ nemá oprávnenie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, avšak na druhej strane konštatoval, že bola uzatvorená v rozpore so zákonom. Teda poslanci mesta, ktorí 13. 6. 2017 schválili rozšírenie spoplatnených zón boli vedome a zámerne oklamaní primátorom Rašim a vedením mesta, keďže o tomto rozpore vedeli. Nakoniec riešilo sa to v médiách niekoľko rokov, rovnako tak EEI vyberala bezmála 2 roky parkovné protizákonne ešte v rokoch 2012-2013. V tom čase totiž platil cestný zákon, kedy príjem z parkovného mohla mať len priamo obec a  len tá mohla prevádzkovať platené parkovanie na komunikáciách mesta.

Takto to interpretovala aj námestníčka krajského prokurátora Jana Albertová. Prokuratúra taktiež napadla prenájom mestských plôch pre firmu EEI ako nelegálny, v auguste 2013. Prokuratúra požadovala aby do 30-tich dní mesto nezákonný prenájom zrušilo a stav zosúladilo so zákonom. Radnica oznámila, že poslanci mesta rozhodnú až v decembri. Medzitým však Smer zmenil zákon.

Avšak Raši a spol vedeli, že v čase kedy bola zmluva podpísaná, bola v rozpore so zákonom, veď kvôli tomu zmenili spomínaný zákon. Týmto vedome vystavili mesto Košice prípadným sankciám zo strany parkovacej firmy EEI a zotrvali vedome v stave aký je až doteraz, a práve tento stav označil NKÚ opäť za stav, ktorý je v rozpore so zákonom.

Je smutné, že nekonal Raši a jeho vedenie mesta i právnici mesta. Na čí pokyn asi? Rovnako tak prokuratúra mohla vec riešiť súdnou cestou, avšak taktiež sa na to vykašlala. Na čí pokyn asi? Kde nie je vôľa, nie je cesta – práve prokuratúra mohla a aj mala konať!

Čo sa týka druhej časti vašej otázky, prepáčte ale z taktického dôvodu na to nebudem odpovedať a odkrývať karty neschopnému vedeniu mesta Košice.

Vyhrážal sa vám niekto po tom, čo ste zverejnili časť protokolu NKÚ?
Na túto otázku s ohľadom na isté okolnosti nebudem zatiaľ reagovať.

Mesto Košice podalo na Krajský súd v Košiciach žalobu týkajúcu sa rozhodnutia NKÚ. Prečo podľa vás mesto tieto informácie doteraz tajilo?
Žaloba mesta Košice je jeden výsmech a totálna hlúposť. Je to trápny a priehľadný pokus o obštrukciu. Rozhodnutia, respektíve protokol NKÚ je nepreskúmateľný súdom. Žaloba mesta, ak je formulovaná tak, ako ju prezentuje mesto, “pláva na vode”, nehovoriac o tom, že bola zámerne podaná na mieste, ktoré neprislúcha Krajskému súdu v Košiciach.

Rovnako tak je prinajmenšom diskutabilná žaloba na ochranu dobrého mena mesta Košice… Žaloby mesta sú len zástierkou na “zdôvodnenie” utajenia výsledkov kontroly, ktorá dopadla pre mesto a jeho vedenie katastrofálne. Náš animátor Raši chráni jediný záujem, a to ten svoj. Keď sa prevalia údajne katastrofálne zistenia uvedené v protokole, tak toto už Raši proste “nerozchodí” a jeho poskočí tak isto, o EEI ani nehovoriac. Raši je v predvolebnej kampani, myslíte si teda, že v kontexte zistení NKÚ chráni záujem mesta? Alebo svoj záujem?

Šéf komunikačného referátu Košíc Jozef Marko vyhlásil, že členovia kontrolnej skupiny NKÚ boli v konflikte záujmov, pretože sa ich priamo týka spoplatnenie parkovania, a dokonca sa naňho sťažovali na magistráte. Čo si myslíte o tomto vyhlásení, ktorým sa zdôvodňuje žaloba podaná zo strany mesta?

Viac-menej som odpovedal na túto otázku v predchádzajúcej odpovedi, len doplním, že agresívny pán hovorca Marko preukázal po tlačovom brífingu pred celým Slovenskom, čo je zač… Človek s takýmto prejavom, pravá ruka Rašiho a hovorca mesta, v ktorom som sa narodil a žijem, je hanbou nášho mesta a potvrdil svoje malomeštiactvo, aroganciu a násilný prejav.

To, čím sa vedenie tohto mesta rok oháňalo, a na občanov, ktorí sa chceli zúčastniť verejných zasadaní mestského zastupiteľstva, Raši povolal štátnu a mestskú políciu a obrnil magistrát barikádami ako vo vojnovom stave. My, aktivisti a občania Košíc, sme však opakovane dokázali, že máme úctu k zákonom a správame sa slušne. Rovnako tak sme to dokázali na najväčšom ostrom proteste pred Magistrátom v roku 2016 a na ďalších podpisových akciách pod petíciu. Mesto, ktoré sa z nás bezdôvodne snažilo spraviť vandalov, násilníkov, agresorov respektíve skoro teroristov dokázalo ústami hovorcu mesta Košice a pravej ruky primátora Rašiho kto je agresor, hulvát a násilník.

Čo by teraz malo podľa vás urobiť mesto Košice? Má vrátiť poplatky, ktoré vybralo EEI? Čo s parkovacími plochami, ktoré boli zriadené?
Mesto Košice má jedinú možnosť.. Skôr, ako súd vyhlási zmluvu za neplatnú, ukončiť zmluvný vzťah s firmou EEI a to spôsobom, ktorý nebude pre nás Košičanov a mesto Košice bolestný, a teda nebude sa opakovať “Strelingstav”.
Primátor Raši a jeho neschopnosť však v prípade žaloby zo strany parkovacej firmy vedome riskuje od roku 2012, že sa Strelingstav, v tom prípade “RašiEEIstav” zopakuje a mesto príde o obrovské finančné prostriedky. Zodpovednosť ale za toto nesie výlučne Raši a jeho vedenie mesta! Samozrejme, neoprávnene získané prostriedky bude musieť vrátiť Košičanom.

Čo vlastne neplatnosť zmluvy znamená v praxi pre občana?
O neplatnosti zmluvy môže rozhodnúť len súd, avšak ako prokuratúra, tak NKÚ opakovane konštatovali, že zmluva je v rozpore so zákonom, a teda inými slovami, je neplatná. Ak by bola prokuratúra zodpovedná, keď už Raši a vedenie tohto mesta nie sú, tak ja osobne som sa k tomu postavil už pred rokom tak, že tejto firme nezaplatím ani cent! To je moja občianska neposlušnosť! A na tomto trvám a konám tak. Je na Košičanoch, ako sa k tomu postavia.

Avšak za rok moje občianskej neposlušnosti viem, že rovnako ako ja zmýšľa obrovské množstvo Košičanov a nedivím sa im, lebo zdieľajú názor aktivistov, sú to mestské pozemky a teda pozemky nás všetkých a je neprípustné, aby teraz či kedykoľvek v budúcnosti na pozemkoch, ktoré zveľadili a postavili naši rodičia, parazitovala akákoľvek súkromná firma.

Parkovanie je nevyhnutné riešiť, to hovoríme od začiatku, avšak musí to zabezpečovať výlučne mestská firma, a teda poplatky musia ísť mestu a následne musia byť investované do rozvoja integrovanej dopravy mesta Košice.

Parkovanie proste nemá byť biznis, ale služba občanom zabezpečovaná mestom Košice. My nie sme politici, sme občania, my nemeníme tričká, neprevraciame kabáty, to, čo sme chceli od začiatku, a čo povedali aj ľudia v najväčšej lokálnej košickej petícii, aká tu kedy bola, to hovoríme naďalej a trváme na tom!