Bratislava 22. novembra 2018 (HSP/Foto: TASR – Jens Meyer)
 
Slovenské firmy čaká zmena. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) prichádza s novelou Zákonník práce, na ktorú niektorí nazerajú ako na kontroverznú. Iní ju chvália a tešia sa z rýchleho úspechu ich požiadaviek. Zákonník práce totiž znemožní vynútiť si mlčanlivosť zamestnanca o výške jeho mzdy

Ilustračné foto

O stanovisko k pripravovanej zmene sme požiadali ministerstvo práce. Na naše otázky odpovedala hovorkyňa Veronika Husárová:
Čo bolo hlavným dôvodom, že sa ministerstvo rozhodlo pripraviť novelu Zákonníka práce, aby firmy nesmeli nijako obmedzovať zamestnanca pri zverejňovaní, resp. rozprávaní o reálnej výške jeho mzdy?
Návrh odstrániť možnosť vynútiť si mlčanlivosť zamestnanca o jeho mzde ako podmienku v pracovnej zmluve navrhla v rámci pripomienkového konania k novele zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Konfederácia odborových zväzov SR, v kontexte úpravy zamestnávania občanov tretích štátov s cieľom zabránenia sociálnemu dumpingu.
MPSVR SR túto pripomienku akceptovalo a zapracovalo ju do novely Zákonníka práce, kde vecne patrí, s cieľom umožniť otvorenejšiu debatu zamestnancov o mzdovom ohodnotení, a teda aj možnosť zamestnanca zistiť, či nie je pri výkone práce s ním nerovnako zaobchádzané.
V praxi sa ukazuje, že takéto opatrenie vytvára tlak, aby zamestnávatelia zodpovednejšie pristupovali k tvorbe svojho mzdového systému (vytvorili určité jasné pravidlá odmeňovania) a takéto opatrenie slúži ako  nástroj potierania sociálneho dumpingu.
 
Poznáte reakcie zamestnávateľov na uvedenú zmenu?
Zamestnávateľské zväzy dostali tento návrh, ktorý vyplynul z diskusií počas medzirezortného pripomienkového konania, na pripomienkovanie a bol na programe aj na rokovaní s nimi.
Nie všetci zástupcovia zamestnávateľov sa však k tomuto bodu rokovania vyjadrili.
 
Aké je stanovisko zamestnancov? Disponuje ministerstvo aj názormi zamestnancov k možnosti zverejnenia reálnej výšky mzdy jednotlivých zamestnancov?
Išlo o zásadnú pripomienku KOZ, ktorá reprezentuje stranu zamestnancov.
 
Počítate aj s prípadom, kedy sa zamestnanec opýta svojho nadriadeného na výšku platu svojho kolegu? Môže nadriadený poskytnúť túto informáciu?
Návrh rieši otázku, aby nebolo zabránené hovoriť zamestnancovi o vlastnej mzde. Nadriadený nemôže poskytovať informácie  o mzdách iných osôb.
Zákonník práce vyžaduje od vedúceho zamestnanca zachovanie mlčanlivosti o mzdách svojich podriadených. Rovnako to platí napr. o mzdároch, účtovníčkach, personalistoch, atď.
Napr. zamestnankyňa, ktorá spracováva mzdy, nemôže slobodne hovoriť o mzdách iných osôb, je viazaná mlčanlivosťou zo zákona, právo riešiť túto skutočnosť má len vtedy, ak to vyplýva z jej práce (napr. nezrovnalosti pri výpočte, ktoré musí konzultovať s vedúcim zamestnancom zamestnanca, o ktorého mzdu ide, s daňovými orgánmi, atď.).
 
Aký je postup ak si konkrétny zamestnanec neželá, aby niekto vo firme poskytoval údaj o výške jeho platu?
Zamestnanec sa výslovne nemusí vyjadriť, že si neželá, aby niekto hovoril o jeho mzde. Tento údaj je chránený zo zákona podľa platného právneho stavu.
 
Pracujúca chudoba
Na zmenu týkajúcu sa možnosti vynútiť si mlčanlivosť zamestnanca o jeho mzde tlačila aj mimovládna organizácia Pracujúca chudoba. Na sociálnej sieti prezentuje, že sa jej to podarilo dosiahnuť za mesiac a pol.
„Dňa 7. októbra sme zistili, že v Amerike a Dánsku firmy nemôžu zamestnancom zakazovať baviť sa s kýmkoľvek o vlastnej mzde. 17. októbra sme vyhodili von blog na túto tému a oslovili s týmto nápadom štátneho tajomníka Ministerstva práce Braňa Ondruša a takisto aj predsedu strany SPOLU Mira Beblavého,“ vysvetľujú členovia organizácie.
S nápadom išli aj za Konfederáciou odborových zväzov. Vyšli im v ústrety. Dňa 1. Novembra nápad spolu s KOZ dali ako zásadnú pripomienku k novelizovanému zákonu, ktorý mal uvoľniť pravidlá pre dovoz pracovníkov z tretích krajín.
„5. novembra to bola práve Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR​ z Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR, ktorá túto pripomienku pretlačila na rokovaní s ministerstvom a zamestnávateľmi,“ dodávajú.
Zamestnávatelia boli podľa ich slov hystericky proti, ale ona to vybojovala. Následne, 20. novembra – mesiac a pol od nápadu – toto opatrenie schválila vláda a ustanovenie ide do parlamentu.
„Ak to poslanci schvália, už od 1. januára vám zamestnávateľ nebude môcť v zmluve, ani pracovnom poriadku a ani nikde inde zakázať baviť sa s hocikým o vlastnej mzde,“ dodávajú na záver aktivisti mimovládnej organizácie Pracujúca chudoba.
 

 
Zamestnávatelia a zamestnanci
Čo si o danej zmene myslia zamestnávatelia a zamestnanci? Podľa majiteľa firmy, ktorá sa zaoberá spracúvaním mäsa, je novela zákona negatívom pre firmy. Niektorí zamestnanci si totiž myslia, že sú tí, ktorí pracujú najviac. Následne sa cítia ukrivdení, ak zistia, že iný zamestnanec má viac.
„U nás nemajú zakázané sa baviť o výške svojej mzdy, pretože by to aj tak nemalo zmysel. Diskutujú o tom, ale vždy je potom problém, a niekto cíti ukrivdený,“ dodáva majiteľ firmy pán Jozef K.
A čo zamestnanci? „Každá pozícia by mala byť nejako ohodnotená. Je dobré, ak sa môžu zamestnanci otvorene rozprávať o tom, kto má aký plat, či už ide o rovnakú, prípadne vyššiu pozíciu, buduje to lepšie, otvorenejšie vzťahy, ale samozrejme, iba vtedy, ak sú rovnako finančne ohodnotení, pretože potom to skôr vytvára nepriateľskú atmosféru. U niektorých ľudí až nechuť k práci, pretože si povedia, prečo mám robiť niečo naviac, keď obaja robíme to isté a on má viac a ja menej,“ uviedla nám pani Jana, čašníčka.
„Ľudia často neradi hovoria o svojom plate, ale ak pracujú v rovnakej firme alebo organizácii a najmä na rovnakej pozícii mali by sa o tom podľa mňa rozprávať, a mali by aj zarábať rovnako, keď je ich náplň práce rovnaká. V prípade, že ich plat je citeľne rozdielny môže vzniknúť medzi nimi zlá atmosféra. Preto by sa to potom malo riešiť s vedením,“ vysvetlil pán Juraj, účtovník.
„Legislatíva je dobrá, aby zamestnanci zistili, kvôli čomu majú iný plat, aj keď sú na rovnakej pozícií. Následne by nevznikali medzi zamestnancami nezhody, ak sa o tom môžu porozprávať,“ uviedol nám pán Milan, inštalatér.
Aký je váš postoj k zmene zákonníka práce? Zaujíma nás Váše stanovisko. Napíšte nám do diskusie svoj názor z vašej pozície  – zamestnanec alebo zamestnávateľ.
 
Príspevok Ako zamestnanec už nebudete musieť mlčať, budete môcť zverejniť svoj plat. Kontroverzná zmena či prínos? zobrazený najskôr Hlavné správy.