Predstavy, ako vyzeral v skutočnosti neandertálec, sa v priebehu 19. a 20. storočia medzi vedcami rôznili. Od pôvodného názoru, že išlo o primitívneho tvora so zvieracou tvárou – „napoly človeka a napoly zvieraťa“ dnešná moderná archeológia upustila. Na základe najnovších výskumov s využitím najmodernejšej počítačovej techniky sa prikláňa k názoru, že neandertálec bol už v mnohom podobný dnešnému človeku Homo sapiens sapiens, i keď mal ešte niektoré telesné znaky mohutnejšie než súčasný človek (napr. nadočnicové oblúky, hrubšie kosti). U nás sú známe mnohé vyobrazenia pravekých neandertálcov v podaní vynikajúceho českého maliara a ilustrátora Zdeňka Buriana (1905-1981). Neandertálci sa vyznačovali menším vzrastom s priemernou výškou 160 cm. Telo mali robustné, hrudník rozložený viac do šírky než do dĺžky, svalstvo mohutné, boli to silní praľudia. Nohy mali pomerne krátke. Horná polovica tela sa nahýnala dopredu, rovnováhu tela vyrovnával neandertálec miernym pokrčením v kolenách. Ruku mal dobre vyvinutú a ťažkú (keďže pri svojej práci potreboval mnoho sily), ale neschopnú jemnejších pohybov. Najnápadnejšie rozdiely sú v tvare lebky. Lebka neandertálca bola veľká, s nízkym, plochým, dozadu ubiehajúcim čelom. Tvár mal širokú, veľkú a dlhú; oči uložené hlboko a ďaleko od seba pod mohutnými nadočnicovými oblúkmi, nos široký a nízky. Čeľuste vystupujú nápadne dopredu, pričom na spodnej čeľusti ešte nie je vyvinutá brada. Chrup bol silný, takmer sa nevyskytoval zubný kaz. Hlava sedela na krátkom širokom krku s mohutnou šijou. Dožívali sa však priemerného veku iba 30 rokov, zriedkavo vyše 40 až 50 rokov. Vzhľadom na ťažký život častokrát umierali ešte mladší, či už pri love nebezpečných divokých zvierat alebo v boji s nepriateľskými tlupami. Neandertálci žili v tajomných dobách praveku aj na území mesta Bojnice (dnes Múzeum praveku). O ich živote objavíte mnoho zaujímavého, ak sa rozhodnete múzeum navštíviť. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.